11. nap

Mu00e1ris itt az 11. napi feladatod. A gondolkodu00e1sodru00f3l, gondolkodu00e1smu00f3dodru00f3l lesz szu00f3, arru00f3l, ahogyan a vilu00e1got lu00e1tod u00e9s arru00f3l gondolkozol.u00a0

Elu0151 a fu00fczetekkel, ju00f6het a 11 nap feladata.u00a0

Manapsu00e1g a csapbu00f3l is az folyik, hogy gondolkodj pozitu00edvan, a problu00e9mu00e1kra kihu00edvu00e1sku00e9nt tekints, u00e9s legyu00e9l nonstop ju00f3kedvu0171, vidu00e1m, optimista, mert ezzel u201cbevonzodu201d a ju00f3t, mu00edg a negatu00edv gondolatokkal u201cmegteremtedu201d a bajt. Szu00e9pen hangzik, de azu00e9rt u00e1ssunk egy kicsit mu00e9lyebbre.u00a0

Rhonda Byrne: A titok cu00edmu0171 ku00f6nyvu00e9nek megjelenu00e9se u00f3ta tombol ezoterikus ku00f6ru00f6kben a gondolkodj pozitu00edvan- lu00e1z. Nincs ember, aki ku00e9pes volna folymatosan, 0-24-ben u00a0csak hurru00e1optimista gondolatokkal feku00fcdni u00e9s kelni. Mindenki lesz fu00e1radt, mindenkit u00e9rnek csalu00f3du00e1sok, mindenki lesz szomoru00fa idu0151ru0151l idu0151re, u00e9s ezzel nincs is semmi gond, u00edgy termu00e9szetes. Van persze igazsu00e1g abban is, hogy aktuu00e1lis hangulatunk u00e9s u00e9rzelmi u00e1llapotunk hatu00e1ssal van arra, hogyan lu00e1tjuk a vilu00e1got, hiszen u00e9rzu00e9seink szu0171ru0151ju00e9n keresztu00fcl ku00f6nnyebben vesszu00fck u00e9szre u00e9s hangsu00falyosabbnak u00edtu00e9lju00fck meg azokat a tapasztalatokat, amelyek egybe vu00e1gnak a lelki u00e1llapotunkkal. Emlu00e9kezz arra a napra, amikor u201cbal lu00e1bbal keltu00e9l felu2026u201d

A pozitu00edv hozzu00e1u00e1llu00e1s azonban nem azt jelenti, hogy egu00e9sz nap vigyorognod kell, u00e9s semmi nem hozhat ki a sodrodbu00f3l, su0151t. Ha tu00f6rtu00e9nik veled valami negatu00edv, pu00e9ldu00e1ul kapsz egy felzaklatu00f3, rossz hu00edrt, akkor nem elu00e9g, hogy meg kell ku00fczdened a tu00e9gd u00e9rt nehu00e9zsu00e9ggel, de ezt tetu00e9zi mu00e9g az u00f6nmagad felu00e9 tu00e1masztott elvu00e1ru00e1sod, hogy nehogy rosszul merd u00e9rezni magad, mert azzal csak tovu00e1bb rontod a helyzeteded u00e9s u201cbevonzodu201d a negativitu00e1st u00e9s a rossz tu00f6rtu00e9nu00e9seket az u00e9letedbe.

A mai napig emlu00e9kszem egy kedves pu00e1ciensemre, akit 27 u00e9vesen diagnosztizu00e1ltak mu00e9hnyakru00e1kkal. Akkor talu00e1lkoztunk, amikor a kemu00f3tu00f3l eru0151sen hullani kezdett a haja. Su00edrva, mu00e1r-mu00e1r kiabu00e1lva u00fclt velem szemben, u00e9s cinikusan sziszegve zokogta: u201cTudom, u00f6ru00fclnu00f6m kellene a ru00e1knak. Mekkora lehetu0151su00e9g a fejlu0151du00e9sre! Micsoda fantasztikus u00f6nismereti utazu00e1s! De ju00f3, hogy kihullik a hajam, biztos nu0151 majd mu00e9g sokkal de sokkal szebb helyette. Tudom, u00e9n okoztam a ru00e1kot, bevonzottam a negatu00edv gondolataimmal, u00e9s milyen gu00e1z, hogy elfogadom a kemoteru00e1piu00e1t, u00e9s nem almaku00faru00e1tu00f3l ju00f6vu00f6k helyreu2026 mu00e9g nem vagyok jobban, nyilvu00e1nvalu00f3, hogy nem is akarok meggyu00f3gyulni ugye, az u00e9n hibu00e1m, nem akarom igazu00e1nu2026mert u00e9n ezt akarom, ezt b@zdmeg, u2013 ru00e1zta felu00e9m a haju00e1bu00f3l frissen hullott csomu00f3t- , u00e9s ne rinyu00e1ljak, hanem szedjem u00f6ssze magam, fel a fejjel, ne gondoljak semmi rosszra, mert a hozzu00e1u00e1llu00e1somon mu00falik u00e1m mindenu2026 u00a0A fiatal nu0151, nevezzu00fck Annu00e1nak, attu00f3l ku00f6nnyebbu00fclt meg, hogy elmondtam neki, hogy a fu00e9lelmei, aggodalmai a ju00f6vu0151tu0151l teljesen normu00e1lisak jelen helyzetben, u00e9s nem lesz betegebb attu00f3l, ha szorong, u00e9s nem u00f6rdu00f6gtu0151l valu00f3 megsiratni a szu00e9p, du00fas haju00e1t. Informu00e1ltam arru00f3l, hogy a hu00e9tku00f6znapi embereknek nehu00e9z a ru00e1kru00f3l u00e9s egy fiatal nu0151 szenvedu00e9seiru0151l hallani, ezu00e9rt nekik ku00f6nnyebb ku00f6zhelyek mu00f6gu00e9 bu00fajni: Ne is gondolj ru00e1, akarj meggyu00f3gyulni, stbu2026 u00a0(Anna jelenleg 3,5 u00e9ve tu00fcnetmentes, 1,5 u00e9s u00e9s teljesen gyu00f3gyultnak nyilvu00e1nu00edthatu00f3.) u00a0

u201cu00c9s Nu00f3ri, azt is u00edrd meg, hogy ru00e1kosnak lenni szu00edvu00e1s, u00e9s a pu00e1rnu00e1ba su00edrva-u00fcvu00f6ltve vonyu00edtu00e1s nu00e9ha segu00edt.)

Nu00e9zzu00fcnk most egy konkru00e9t pu00e9ldu00e1t endometriu00f3zis tu00e9maku00f6rbu0151l.

Tegyu00fck fel, hogy Szilvi egy u00e9v tu00fcnetmentessu00e9g utu00e1n kontrollra megy a nu0151gyu00f3gyu00e1szu00e1hoz, aki talu00e1l a petefu00e9szku00e9ben egy u201cku00e9pletetu201d, amiru0151l egyelu0151re nem tudja, hogy micsoda, lehet sima funkcionu00e1lis ciszta vagy aku00e1r endometriu00f3zis is. Ku00f6vetkezu0151 hu00f3napban majd ru00e1nu00e9znek, hogy u201chogyan alkakul u00e9s mi a tovu00e1bbi teendu0151.u201d u00a0 Szilvi helyu00e9ben nincsen nu0151, aki ne ijedne meg legalu00e1bb egy kicsit, u00e9s ne futna u00e1t az agyu00e1n: Mi van, ha kiu00fajult a betegsu00e9g?

Ebben az egy hu00f3napban Szilvi nem csak aggu00f3dni fog az egu00e9szsu00e9ge miatt, de ha aggu00f3dik, attu00f3l mu00e9g jobban kiborul, mert mi van akkor, ha a negatu00edv gondolataival u00e1rt magu00e1nak u00e9s u201cbevonzza a rosszat, a betegsu00e9get.u201d

Tehu00e1t az eredmu00e9ny: nehu00e9zsu00e9g, rossz hu00edr, plusz bu0171ntudat a u201cnegatu00edvu201d gondolatok miatt u00e9s gu00f6rcsu00f6s igyekezet a negatu00edv gondolatok kiiktatu00e1su00e1ra-> nem a legjobb recept a helyzetbu0151l valu00f3 gyors kilu00e1balu00e1sra:-)

Mit tehet ehelyett Szilvi?

Elfogadhatja, hogy jelenleg aggu00f3dik, tudomu00e1sul veheti, hogy van ilyen, u00e9s hogy ez rendben van. u00a0Ebben az esetben Szilvi nem korholja magu00e1tu00a0(Hogy lehetsz ilyen, mu00e1r megint csak erre vagy ku00e9pes), nem bagatellizu00e1l, (Jaj, ne is gondolj ilyesmire) egyszeru0171en csak megfigyeli magu00e1t: milyen az, amikor Szilvi aggu00f3dik.

Ebben segu00edt u00a0a tudatos jelenlu00e9t pszicholu00f3giu00e1ja. A tudatos jelenlu00e9t gyakorlu00e1sakor szu00e1ndu00e9kosan fu00f3kuszu00e1ljuk a figyelmu00fcnket mindarra, amit csinu00e1lunk u00e9s u00e9rzu00fcnk, olyan dolgokra is, amelyeket egyu00e9bku00e9nt robotpilu00f3ta u00fczemmu00f3dban szoktunk elintu00e9zni, legyen ez a reggeli ku00e1vu00e9 megfu0151zu00e9se, a zuhanyzu00e1s, az u00fat a munkahelyre, az ebu00e9d a kollegu00e1kkal, stb. A gyakorlatok u2013 amelyek egyu00e9bku00e9nt buddhista meditu00e1ciu00f3s techniku00e1kon alapulnak- cu00e9lja az adott pillanat szu00e1ndu00e9kolt, tudatos, u00edtu00e9lkezu00e9smentes megu00e9lu00e9se.u00a0

tudatos jelenlu00e9t feladatai akkor is segu00edtenek, ha u00e9ppen bajban vagy vagy szomoru00fanak u00e9rzed magad. Ne azu00e9rt vu00e9gezd a gyakorlatot, hogy a kellemetlen u00e9rzu00e9seid megszu0171njenek- vagy meg fognak, vagy nem. De ha ku00edvu00e1ncsi vagy ru00e1juk, hajlandu00f3 vagy megfigyelni u00e9s u00e9rdeklu0151du00e9ssel szemlu00e9lni u0151ket, megtapasztalod, milyen u00e9rzu00e9st okoz a lelki u00e1llapotod a testedben, akkor azt is ru00f6gtu00f6n u00e9szleled majd, amikor vu00e1ltoznak, enyhu00fclnek a negatu00edv u00e9rzeteid. Ha hajlandu00f3 vagy egyu00fctt lenni a fu00e1jdalmaddal,u00e9s figyelmet szentelni neki, ku00fclsu0151 szerepbe keru00fclsz, ku00edvu00fclru0151l szemlu00e9led a dolgokat- u00edgy ju00f3val nehezebben gabalyodsz bele a rossz u00e9rzu00e9sek egymu00e1st gerjesztu0151 hu00e1lu00f3ju00e1ba.

Gyakorlat rossz u00e9rzu00e9sek esetu00e9re: Nevezd nevu00e9n a Du00e9monod!

Egy u00e9rzelileg megterhelu0151 idu0151szakban biztosan gyakran kapod magad agyalu00e1son, szomoru00fasu00e1gon. A most divatos u201cne-is-gondolj-ru00e1-mert-mu00e9g-bevonzodu201d- tu00edpusu00fa ezo-u00fczenetek miatt a rossz u00e9rzu00e9sek miatt mu00e9g extraku00e9nt bu0171ntudatot is u00e9rezhetsz u00e9s vu00e9gelu00e1thatatlan u00f6nmarcangolu00e1sba kezdhetsz. Ehelyett amikor azon kapod magad, hogy mu00e1r megint aggodalmaskodsz, egu00e9szen egyszeru0171en nevezd nevu00e9n az u00e9rzu00e9sdeidet. u201cJu00e9, itt az aggodalom.u201d

u00a0

Vu00e9gszu00f3: A pozitu00edv gondolkodu00e1s nem azt jelenti, hogy folyamatosan azt hajtogatod, minden rendben lesz, u00e9s elhessegeted az esetleges negatu00edv esemu00e9nyek hozadu00e9kait. A kognitu00edv viselkedu00e9steru00e1piu00e1ban pu00e9ldu00e1ul ismert az a gyakorlat, amely soru00e1n ku00e9pzeletben szembenu00e9zel a legnagyobb fu00e9lelmeddel, u00e9s elgondolkodsz azon, mit tennu00e9l, ha ez esetlegesen tu00e9nyleg beku00f6vetezne. Szu00e1mba veszed, milyen mu00f3dokon tudnu00e1d enyhu00edteni a ku00e1rokat, ku00f6vetkezmu00e9nyeket.

Szilvi esetu00e9ben ez u00fagy nu00e9z ki, hogy : u201cNahu00e1t, itt az aggodalom. Hogy ver a szu00edvem, u00e9s milyen gyorsan veszem a levegu0151tu2026Ju00f3l van, ez termu00e9szetes ilyenkor. Most u00e9ppen attu00f3l fu00e9lek, kiu00fajult az endometriu00f3zis. Szerencsu00e9re ez csak egy gondolat, nem tu00f6bb. Ha pedig esetleg tu00e9nyleg u00edgy alakulna, tudom, hogy vannak eszku00f6zeim, amivel u00fajra meggyu00f3gyulhatok.u201d

A pozitu00edv hozzu00e1u00e1llu00e1s annyi, hogy tudod: az u00e9let hozhat bu00e1rmit, te mindent meg fogsz tenni azu00e9rt, hogy u00a0a lehetu0151 legjobban alakuljon. S ha ennek ellenu00e9re valami rossz becsu00faszik, akkor tudod, hogy elu00e9g eru0151s u00e9s motivu00e1lt vagy ahhoz, hogy abbu00f3l is talpra u00e1llj.

Gondolkodj el:Mi a te du00e9monod? Mit tudsz tenni ellene, ha hogy a fu00e9lelmed beku00f6vetkezzen, valu00f3ra vu00e1ljon, mi mindennel tudod kivu00e9deni ezt? Ha mu00e9gis becsu00faszna u00a0a dolog, hogyan enyhu00edtheted a ku00e1rokat, hogyan u00e1llnu00e1l fel a szitubu00f3l?u00a0


Nem egyszeru0171, lu00e9gy u0151szinte magaddal!!!
Holnap talu00e1lkozunk!

u00a0

error: Védett tartalom!!