176. nap

Mu00e1ris itt a napi feladatod.u00a0

Elu0151 a fu00fczetekkel, ju00f6het a nap feladata. Tovu00e1bbra is az u00f6nismeret a fu0151 tu00e9mu00e1nk. A saju00e1t archetu00edpusod kihangsu00falyozu00e1su00e1val, megfelelu0151 szavak, u00e9s metaforu00e1k alkalmazu00e1su00e1val u00edrd le a saju00e1t munku00e1dat u00e9s u00f6nmagad meghatu00e1rozu00e1su00e1t!

Segu00edtsu00e9gu00fcl nu00e9hu00e1ny, az archetu00edpusnak megfelelu0151 szu00f3, amit u00e9rdemes a leu00edru00e1sodban hasznu00e1lnod:

A gondoskodu00f3: u00a0
Tu00f6ru0151du0151, szolgu00e1lu00f3, u00f6nzetlen, egyu00fcttu00e9rzu0151, kedves, segu00edtu0151, nagylelku0171, aranyos, baru00e1tsu00e1g, empu00e1tia, odafigyelu00e9lu00e9s, odaadu00f3, gondoz, megvu00e9d.u00a0

A bu00f6lcs:
Tudu00e1s, bu00f6lcsessu00e9g, igazsu00e1g, kutatu00e1s, gondolkodu00e1s, megu00e9rtu00e9s, tanu00edtu00f3, tanu00e1csadu00f3.u00a0


Az uralkodu00f3:
Iru00e1nyu00edtu00e1s, ellenu0151rzu00e9s, tekintu00e9ly, parancsolu00f3, menedzser, lenyu0171gu00f6zu0151, kiru00e1lyi, hatalom.u00a0

A tu00f6rvu00e9nyenku00edvu00fcli:u00a0
Forradalmi, szabu00e1lyszegu0151, lu00e1zadu00f3, rombolu00e1s, ku00edvu00fclu00e1llu00f3, u00f6nu00e1llu00f3, felhu00e1boru00edtu00f3, bomlasztu00e1s.u00a0


A bohu00f3c:
Carpe diem, szu00f3rakozu00e1s, vicc, mu00f3ka, ju00f3kedv, deru0171, bolondozu0171u00e1s, ju00e1tu00e9kos, ku00f6nnyed, impulzu00edv.u00a0


A szeretu0151:
u00c9rzu00e9ki, romantika, vonzu00f3, tu00e1rs, szerelem, kapcsolat, intimitu00e1s, u00e9lvezet,erotika, szex, hu00e1la, harmu00f3nia, szenvedu00e9ly.u00a0


Az alkotu00f3:
Teremt, u00fajdonsu00e1g, u00faju00edt, kitalu00e1l, u00f6nkifejezu00e9s, vu00edziu00f3, ku00e9pzelet, fantu00e1zia, kreativitu00e1s, u00e1lmodozu00e1s, fantu00e1zia, szu00e9psu00e9g, esztu00e9tikum.u00a0

A felfedezu0151:u00a0
Felfedez, vu00e1ndorol, utazu00e1s, kocku00e1zat, feltu00e1r, u00fattu00f6ru0151, kaland, egyedi, szabad, szabadsu00e1g, szokatlan, ihlet.u00a0

A hu0151s:
Bu00e1tor, kihu00edvu00e1s, verseny, eru0151, hatalom, jellem, u00e1llu00e1s, elszu00e1nt, kitartu00f3, harcos, megment, talpra u00e1llu00e1s.u00a0

Az u00e1rtatlan:

Tisztasu00e1g, ju00f3su00e1g, boldogsu00e1g, deru0171, egyszeru0171su00e9g naiv, misztikus, remu00e9ny, u00fajju00e1szu00fcletu00e9s, u00e1rtatlan, idill, becsu00fclet.

Az u00e1tlagember:u00a0
Baru00e1tsu00e1g, valahova tartozu00e1s, kapcsolat, csapat, csapatszellem, szeru00e9ny, realista, ju00f3 szomszu00e9d.u00a0
u00a0

Milyen u00e9rzu00e9sek u00e9s gondolatok meru00fclnek fel benned a gyakorlat ku00e9szu00edtu00e9se ku00f6zben.u00a0u00a0Nagyon sok mindent u00f6sszeu00edrhatsz!u00a0Ugye, nem is olyan egyszeru0171?u00a0

Holnap u00fajra talu00e1lkozunk, izgalmas u00faj vizekre evezu00fcnk.u00a0Ju00f3 gyakorlu00e1st ku00edvu00e1nok!u00a0

error: Védett tartalom!!