4. fejezet

Vállalkozói alapismeretek

 

A vállalkozás jogi formái adózási alapismeretek

a kisvállalatok pénzügyei – a cégalapítás

 

A címekből és alcímekből is láthatod, hogy valószínűleg ez lesz a legszárazabb, legunalmasabb fejezetünk, leckénk, és ezeket a dolgokat és kérdéseket majd úgyis a fogadott könyvelőd fogja intézni és elmagyarázni neked.

Viszont kikerülhetetlen, hogy alapszinten tájékozott legyél, úgyhogy legyen bármily kevéssé is izgalmas, ezen most rágd át magadat.

A könyvelőd is hálás lesz, hogy nem a nulláról indultok, és van már elképzelésed, hogy mit is szeretnél, spórolsz egy csomó könyvelői konzultációs díjat és sokkal magabiztosabb és döntésképesebb leszel, ha az alapok ott vannak a te fejedben is.

Lássunk neki!

Először is érdemes átgondolni, hogy a te vállalkozási ötletedhez melyik vállalkozási forma illik a legjobban.

Nem, ne is gondolkozz abban, hogy egyelőre így meg úgy, csak amíg elkezded, csak amíg nem lesz elég bevételed, feketén csinálod…

Nem. Ne kezdd félelemben és lelkiismeret furdalással a munkádat! Ne támogasd a fekete gazdaságot!

A magyar adózási rendszer nem olyan rossz, és egyre inkább támogatja a mikro- és kisvállalkozásokat is, éppen a feketézés elkerülésének okán.

A következő lehetőségeid vannak:

Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozást bármely cselekvőképes természetes személy indíthat, ha van magyarországi lakóhelye, és nincs kizárva valamilyen okból az egyéni vállalkozás indításából.

Az ország bármelyik okmányirodájában, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon online elérhető ügyfélkapun keresztül.

A tevékenységedet mint egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolványod birtokában kezdheted meg.

Egy személy csak egy ilyen igazolványt kaphat, viszont ez alapján akár több tevékenységet is folytathat.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel, tehát ha valakinek akár akaratlanul is kárt okozol a munkád során, vagy adótartozást halmoznál fel, peres eljárás folyamán behajtható rajtad az adósság.

Az egyéni vállalkozás keretében végezhető tevékenységeket a KSH-NAV által meghatározott szakmakódos besorolási lista tartalmazza.

Egyéni vállalkozóként fogsz kapni egy nyilvántartási számot, amelyet köteles vagy feltüntetni a vállalkozással összefüggő dokumentumaidon.

Ha a vállalkozói igazolványodon szereplő adataid megváltoznak, 15 napon belül bejelentési kötelezettséged van.

Ha egyéni vállalkozó vagy, egyidejűleg nem lehetsz gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. (Tehát nem lehetsz közkereseti társaság tagja vagy betéti társaság beltagja.)

Lássuk, melyek az egyéni vállalkozók kötelezettségei.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő köte- lezettségeiért teljes vagyonával felel. Végezhet akár több tevékenységet is, több telephelyen. Köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, de lehetnek alkalmazottai is.

Gazdasági tevékenysége során az egyéni vállalkozó megjelölést és nyilvántartási számát köteles feltüntetni. Csak olyan tevékenységet végezhet, amely gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette.

Hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozást?

Tevékenységed megkezdésének a feltétele, hogy az erre irányuló szándékodat a nyilvántartást vezető szervezethez bejelentsd. A bejelentést az erre a célra rendszeresített űrlapon, kizárólag elektronikus formában lehet megtenni, a kormányzati portál webes ügysegédjén keresztül.

Ahhoz, hogy ezen az ügyfélkapun be tudj lépni, először regisztrálnod kell. Ehhez a szükséges azonosítókat – felhasználónév, jelszó – a helyi okmányirodában kaphatsz.

A nyilvántartásba vétel napján megkezdheted a tevkenységedet. Már nem kell vállalkozói igazolványt kiváltanod, hogy belevághass. Szüneteltetheted az egyéni vállalkozást, ha ezt elektronikus úton bejelented, legalább egy hónapig, maximum két évig.

Egyéni vállalkozóként legtöbben az alanyi adómentességet választják, mert nem kell áfát fizetned.

Nem adhatsz áfás számlát, áfa visszafizetésre nem vagy jogosult. 

Az alanyi adómentesség előnye, hogy nem kell a termékeidre áfát tenned, így olcsóbban adhatod a termékedet a vásárlóidnak, és számottevően kevesebb az adminisztratív macera.

Viszont a 12 milliós értékhatár akadályt jelenthet a növekedésben, nem tudsz áfát visszaigényelni, ezért az alanyi mentesség a nem túl költséges lakossági szolgáltatást végzőknek ajánlott.

A legtöbbször az egyéni vállalkozók a KATA adónemet választják, ez a kisadózók tételes adója. folyamatosan változnak a jogszabályok, ezért érdemes az aktualitásokat mindig nyomon követned. 2018-ban, amikor ezt a tréninget készítem, a KATA összege 50.000 Ft havonta, ha főállásban végzed a vállalkozói tevékenységedet. 25.000 Ft, ha van más bejelentett főállású munkaviszonyod a vállalkozásod mellett, illetve 75.000 Ft emelt szintű ellátás mellett – tehát ha akarsz mondjuk valamirevaló nyugdíjat is.

A KATA-t egyéni vállalkozók, egyéni cégek, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok választhatják.

Akkor érdemes ezt az adózási formát választanod, ha az éves bevételed megközelíti a 8 millió forintot, és kevés kiadása van.

Ha a bevétel meghaladja éves szinten a 12 millió forintot, az értékhatár átlépésétől kezdve az áfa összeget fel kell számolni, és áfa bevallást kell végezni. Ha a bevétel meghaladja a 12 millió forintot, a 12 millió forintos határ feletti rész 40%-át a tételes adó mellett adóként még pluszban meg kell fizetni. 2 évig az áfa körből ezután nem lehet kilépni.

A katás számlára minden esetben rá kell írni, hogy kisadózó, és bevételi nyilvántartást kell vezetni.

Összegezve, KATA-t az alanyi mentességgel akkor érdemes választanod, ha éves szinten 8 millió forint alatt keresel, és nem túl költség- és anyagigényes a tevékenységed.

Gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok alapítási feltételeit mindig az éppen aktuális gazdasági társaságokról szóló törvény tartalmazza. E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok alapítását, szervezetét és működését, a társaságok alapítóinak és tagjainak jogait és kötelezettségeit, felelősségét, valamint a társaságok formaváltását, megszűnését is.

Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

  • közkereseti társaság (Kkt.)

  • betéti társaság (Bt.)

 

Jogi személyiséggel rendelkező társaságok:

• korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
• zártkörűen működő, valamint a nyilvánosan

működő részvénytársaság (Zrt., Nyrt.)

Valamennyi a fentiek közül rendelkezik cégnévvel. Gazdasági társaságot üzleti tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak.

A Kft. és a részvénytársaság kivételével legalább két tag szükséges az alapításhoz. Az alapító okirat a társasági szerződés, amely megírásához ügyvédet kell fogadni.

A szerződés aláírása és ügyvédi ellenjegyzése után az ügyvéd benyújtja a cégbejegyzési kérelmet a cég- bíróságra. Ettől a pillanattól kezdve előtársaságként meg lehet kezdeni az üzletszerű tevékenységet, kivéve, ha az hatósági engedélyhez kötött, mert akkor meg kell várnia bejegyzést.

A gazdasági társaságok formái

 

Betéti társaság

 

A betéti társaság alapításához és működéséhez minimum 2 tag kell. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ahol a beltagok felelőssége a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan, míg a kültagok csak a szerződésben vállalt vagyoni betétjük erejéig felelnek.

Nincs előírt kötelező alaptőke. A Bt. legfőbb szerve a tagok gyűlése, ahol mind a beltagok, mind a kültagok részt vesz- nek.

Korlátolt felelősségű társaság

 

A Kft. olyan jogi személyiségű gazdasági társaság, amely előre meghatározott mértékű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelyben a tag felelőssége a a társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a szerződésben esetlegesen meg- állapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. Kft.-t egy személy is alapíthat. Alapításhoz társasági szerződésre, vagy egyszemélyes Kft.- nél alapító okiratra van szükség.

A Kft. legfőbb szerve a taggyűlés, az ügyvezetést is a tagok vagy a tagok által megbízott külső ügyvezető látja el. A tagok kizárólag a vagyoni betétjük szolgáltatásáért felelnek.

Kft. alapítása kizárólag ügyvéd és könyvelő bevoná- sával lehetséges. A lépései a következők:

A leendő tagok elmennek ügyvédhez, aki elkészíti a társasági szerződést, az ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzi az okiratot.

A leendő tagok ügyvéd jelenlétében aláírják az ok- iratot, az ügyvéd ellenőrzi személyazonosságukat.

A befizetések után az ügyvéd elektronikusan benyújt minden iratot a cégbírósághoz, erről igazolást állítanak ki. A cégbíróság megküldi a cégjegyzék- számot, statisztikai számot, adószámot, a cég nevét és székhelyét tartalmazó dokumentumot.

A NAV és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) felé a bejelentési kötelezettséget a könyvelő intézi. 

cégbíróság jóváhagyja a kérelmet és bejegyzik a céget. 15 napon belül kötelesek az adóhatóságokhoz írásban benyújtani számos adatot, 8 napon belül pedig pénzforgalmi számlát kell nyitniuk.

Ezután következik a bejelentés a Kereskedelmi és Iparkamarához, a kamarai hozzájárulás 5000 Ft/év kötelezően megfizetendő.

A kft. törzstőkéje jelenleg 3 millió forintnál kevesebb nem lehet. A kft. jogutódlással (szétválás, egyesülés) vagy jogutód nélkül szűnhet meg, a cég- jegyzékből való törléssel. Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken, akkor nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként működik tovább.

Amennyiben 1 éven belül nem jelentenek be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződést alapító ok- irattá kell módosítani.

Szövetkezet

 

A szövetkezet ötvözi a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális és akár közösségszervező funkcióval is. Itt nem pusztán a nyereség maximalizálása a cél, és másként is van elosztva a nyereség is.

Nem jogi, hanem szakmai vezetője van egy szövetkezet- nek, aki összefogja és folyamatosan motiválja a tagokat. Gyakran iparművészettel, kézművességgel foglalkozó vállalkozónők választják ezt a formát, sok kis vállalkozást működtetve, összefogva.

Most már csak az a feladatod, hogy eldöntsd, a te ötletedhez, leendő tevékenységi körödhöz, körülményeidhez melyik forma illik legjobban.

Egy egyedül dolgozó manikűrös, fodrász, grafikus valószínűleg egyéni vállalkozásban fog gondolkodni, addig egy férj-feleség páros, akik együtt dolgoznak, Bt-ben, Kft-ben. Minél nagyobb és bonyolultabb egy szervezet, annál drágább a működtetése, de annál több védelmet és biztonságot nyújt a tagjainak.

Nem beszéltünk a non-profit szervezetekről ebben a tanfolyamban, hiszen alapvetően munkát és megél- hetést teremteni vágyó nőkhöz szólok.

Non-profit, tehát nem haszonszerző jellegű társulások az alapítvány, az egyesület, illetve a non-profit gazdasági társaság. Ha ezek iránt érdeklődsz, könyvelőd, tanácsadód tud majd neked segíteni.

A mikro- és kisvállalkozások pénzügyei

 

Igen, nagyon fontos, de nem, nem elegendő a jó könyvelő. Neked magadnak, mint vállalkozónak is tisztában kell lenned az alapokkal, hiszen a könyvelőd a tőled kapott információk alapján fog tudni neked tanácsot adni. Sokan közületek most teljesen kezdőként jelenleg azt sem tudná, mit kérdezzen egy könyvelőtől. Fontos a vele való jó kapcsolat kialakításához, valamint az eredményes és stressz- mentes közös munkához egy minimális tudás.

Miért kell adót fizetni?

Hivatalosan azért, hogy az állam és a helyi önkormányzatok feladataik ellátását képesek legyenek finanszírozni, mint például egész- ségügyi ellátás, az idősek ellátása, nyugdíjfolyósí- tás, munkaképtelenek ellátása, közoktatás, stb.

Hazánkban az adók, a különféle adók mértéke na- gyon gyakran változik, így nekünk ebben a leckében az alapfogalmak tisztázása a célunk, illetve annak a bemutatása, hogy téged, mint leendő vállalkozót az adórendszer mely része érint majd.

Az adózás rendjéről szóló törvény kiterjed minden, a Magyar Köztársaság területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, illetve bevételt generáló gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, és minden Magyarországon lakhellyel rendelkező vagy itt bevételt elérő magánszemélyre.

Hazánkban a közterhek legnagyobb részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szedi be. A határokon átívelő árumozgásokkal kapcsolatos vámok tekintetében is illetékes.

Az adózásügy bizonyos szempontból végtelenül egyszerű, mert semmi más dolgod nincsen, mint mindig mindent szépen határidőre befizetni, amit kiszabnak rád.

Pontosabban: köteles vagy megállapítani, mennyi adót kell befizetned, ezt be kell vallanod, a vállalkozásod pénzügyi adatairól információt kell szolgáltatnod, nyilatkozattételi-, adófizetési-, bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettséged is van. Az is folyamatosan változik, hogy melyik adót hova, milyen számlaszámra és pontosan mikor kell elutalni.

Én próbálkoztam egy ideig a könyveld magad mozgalommal, de aztán kerestem egy jó könyvelőt és nekem bevált, hogy valaki mindig figyelmeztet, mikor kell utalnom, és válaszol a kérdéseimre. Egy jó könyvelővel mindezek a kötelezettségek nem tűn- nek majd ilyen ijesztőnek.

Áfa-kör vagy nem áfa-kör?

 

Az áfa (általános forgalmi adó) egy olyan adó, amely szinte minden termék, szolgáltatás árában jelen van. Jellemzően a termék/szolgáltatás nettó, azaz áfa nélküli árának 27%-a.

Magánszemélyként az áfával csak annyi dolgod volt, hogy puffogj, milyen magas és ezért minden milyen sokba kerül. Ha vállalkozóként eladsz vagy veszel valamit, annak áfáját viszont be kell vallanod, és vagy be kell fizetned vagy visszaigényelheted, amennyiben bejelentkeztél az áfa hatálya alá.

Bejelentkezni az áfa hatálya alá… Ez azt jelenti, ha oda bejelentkeztünk, akkor lesz lehetőséged áfát visszaigényelni, illetve köteles leszel áfát felszámítani. A vállalkozások nagy részének érdemes az áfa alá bejelentkezni, vannak azonban olyan tevékenységek, amelyeknél nem feltétlenül éri meg.

Ha az áfa alá tartozol, akkor meghatározott idősza- konként áfa bevallást kell benyújtanod, és áfát is kell fizetned vagy visszaigényelned. Ha jellemzően magánszemélyek a vevőid és kevés az elszámolható költséged, valószínűleg jobban jársz, ha nem jelent- kezel be az áfa alá. Ilyen például az egyéni vállalkozók KATA nevű adóneme: itt nem kell az áfával törődnöd, nincs ezzel macera, de visszaigényelni sem tudsz, bármit is vettél a vállalkozásod számára.

A választás, hogy bejelentkezel-e az áfa alá vagy sem, a cég indításakor felmerülő kérdés és árbevé- telhez kötött. Ez az érték 2018-ban 8 millió Ft volt, jelenleg 2020-ban 12 millió forint.  

Az értékhatár elérése után – abban a számlában, ahol ezt eléred, a kiállítás dátuma, és nem a teljesítés számít! – már kötelező felszámítani az áfát. Volt róla szó, hogy szeretnék felemelni 12 millió forintra az alanyi mentes értékhatárt, de ez 2018-ban még nem valósult meg. Jelenleg (2020) ez az az összeg már 12 millió forint. 

Kérlek folyamatosan figyeld a törvényi módosításokat, és konzultálj a könyvelőddel! 

Ha vállalkozóként valamit eladsz, bevételed keletkezik. A keletkezett bevétel utáni áfát meghatározott időszakonként (havonta, negyedévente vagy évente) be kell vallani, és be kell fizetni.

Ha valamit eladtam bruttó (azaz áfával növelten) 12.700 forintért, akkor annak csak az áfa nélküli része (10.000 forint) az „enyém”, pontosabban a vállalkozásé, a fennmaradó 2.700 Ft mint fizetendő adókötelezettség keletkezik.

Az adótörvények kimondják, hogy csak olyan költséget szabad elszámolni, amely közvetlenül a vállalkozási tevékenység érdekében merült fel. Azaz ha pl. kerékpárszerelő vagyok, és bicikliláncot meg csavarhúzót veszel létrát, ecsetet veszek, az ilyennek számít.

Léteznek azonban olyan költségek is, amelyek áfa tartalmát nem, vagy csak részben lehet elszámolni. Ezzel kapcsolatban kérj könyvelődtől felvilágosítást.

Fontos tudni, vannak olyan típusú kiadások, amik szintén költségként elszámolhatóak (azaz a vállalkozás társasági adóalapját csökkentik), de a fizetendő áfát mégsem. 

Ezek jellemzően a havi munkabérekre és járulékokra fordított kiadások, bankköltség, biztosítás. Így ha nyomon követed céged bevételeit és kiadásait (a kiadások között azt, hogy közülük mi az, aminek az áfája visszaigényelhető), legalább nagyjából tisztában leszel azzal, hogy a következő áfabevalláskor kb. mennyi befizetendő, esetleg visszaigényelhető adód lesz, s nagy meglepetés nem érhet.

Az alanyi áfamentesség azt jelenti, hogy évi 12.000.000 forint nettó árbevételig választhatod azt, hogy nem jelentkezel be az áfa hatálya alá, azaz alanyi áfamentesek leszel. Ebben az esetben nem számíthatsz fel áfát. Ez azt jelenti, ha kiállítasz egy számlát, annak végösszege nem fog áfát tartalmazni, vagyis a számla ellenértéke után nem keletkezik áfafizetési kötelezettséged.

Igaz, ha valamit áfával növelt áron vásárolunk, annak áfáját sem igényelhetjük vissza. Ami még lényeges, és sokan félreértik: ha valaki az áfa hatálya alá tartozik, teljesen mindegy, kinek ad el, mindenképpen fel kell számítsa az áfát, ha alanyi áfamentes a vevő, akkor is.

Az alanyi adómentesség belföldre érvényes, azaz nem lehet figyelembe venni külföldi beszerzéskor vagy értékesítéskor.

A tárgyi adómentesség azt jelenti, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek teljes egészében áfa- mentesek, függetlenül attól, hogy éves szinten mekkora bevételt szerzünk belőle. Ilyen például az orvosi tevékenység, biztosítás, banki költségek.

Tárgyi adómentes tevékenység mellett is választható az alanyi mentes vagy áfás lehetőség, ugyanis ha olyan tevékenységet is végzel, ami nem tárgyi mentes, arra vonatkozóan el kell döntened, hogy áfásan vagy alanyi mentesen szeretnéd azt végezni.

Azt, hogy bele tartozol-e az ÁFA körbe vagy sem, a vállalkozás indításakor eldöntheted, ez a döntés egy évre szól, aztán minden adóév végén újra átgondolhatod, hogy éri meg neked jobban, és változtathatsz.

Sok katás vállalkozó, kisadózó nem pontosan érti, hogy is zajlik az adózás és az alanyi mentesség esetükben. Először is tisztázzuk, hogy a katások is lehetnek áfások, sőt, ha átlépik a 12 millió forintos értékhatárt, akkor kötelező is nekik belépni az áfakörbe.

A kata egy adózási mód, nincs hatással az áfára, az áfa törvény minden vállalkozási formára és adózási módra vonatkozik.

A nehézséget valószínűleg az okozza, hogy a KATA bevételi értékhatára 12 millió forint, az alanyi mentes értékhatáré pedig 12 millió forint, így sokan azt jegyezték meg, hogy akkor katásként csak 12 millió forintig lehet számlázni.

Nos, ez így nem teljesen állja meg a helyét, lehet 12 millió forint felett is számlázni, csak akkor áfás leszel, sőt lehet 12 millió forint felett is számlázni, nem esel ki a KATA-ból, csak a 12 millió forint feletti részre 40%-os plusz adót kell fizetned.

Ha áfás lettél, fel kell számítanod a kimenő számlákban a 27%-os adót, azaz “elvileg” 27%-kal drágább leszel, ráadásul ezt be is kell fizetni a NAV- nak.

De ha alapvetően cégekkel állsz kapcsolatban, őket nem fogja zavarni, ha áfás számlát állítasz ki. Ha viszont magánszemély részére értékesítesz, pl. fodrász, masszőr, manikűrös, pszichológus, coach, stb. vagy, akkor bizony tényleg drágább leszel, mint aki alanyi mentes, és azt a plusz 27%-ot be is kell fizetned.

Cserében viszont megadatik a lehetőség, hogy a bejövő számlák áfatartalmát levonjuk. Például, ha informatikusként dolgozol, és cégnek számlázol be, a céget nem érdekli a te áfád, neked kifizeti, majd a saját áfabevallásában levonja. Viszont ha te informatikusként veszel egy számítógépet, nyomtatót, stb., akkor annak áfa-tartalmát levonhatod, míg ezt alanyi mentesként nem tehetnéd meg.

2018. július 1-től azt a számlát, aminek az áfatartal- ma több mint 100 ezer forint, el kell juttatni a NAV részére.  (2020-tól már minden számlát.) Aki számlázó programot használ, annak nem lesz erre gondja, a számlázó program automatikusan továbbküldi a NAV felé, aki viszont kézi számlatömböt használ, neki a NAV egy adott felületén be kell pötyögnie a kézi számla tartalmát.

Én nagyon javaslom neked a számlázóprogram használatát, végtelenül praktikus, sok mindenben segít neked, egyértelmű, és simán elboldogulsz kis- vállalkozóként egy ingyenes verzióval is, ráadásul a papírfelhasználásod minimális lesz, így elmondha- tod, hogy környezettudatosan működik a vállalkozásod.

A vállalkozásod szempontjából egy fontos téma még, hogy szükséged van-e kifejezetten céges bankszámlára vagy sem.

A pénzforgalmi bankszámla olyan bankszámla, amelyet ezzel a megjelöléssel nyit a bank. Ha a bank- számlaszerződésben nincsen kifejezett utalás arra, hogy a bankszámlát pénzforgalmi bankszámlaként nyitották meg, akkor a bankszámlát lakossági bankszámlának kell tekinteni, tehát bankszámlanyitáskor feltétlenül ellenőrizd ezt a kitételt.

A pénzforgalmi bankszámlává minősítés azért lénye- ges, mert a vállalkozások széles köre számára kötelező pénzforgalmi bankszámla nyitása. Nincsen azonban akadálya annak, hogy pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett vállalkozások vagy éppen magánszemélyek nyissanak pénzforgalmi bankszámlát, ha akarnak.

A hatályos jogszabály (a pénzforgalmi rendelet) maga is megkülönböztet kétféle pénzforgalmi bank- számlát: az egyik csoportba tartoznak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján megnyitott pénzforgalmi bankszámlák, a másik csoportot pedig a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként megnyitott bankszámlák képezik.

A pénzforgalmi bankszámla jelentősége, hogy a vál- lalkozók – egészen szűk körű kivételtől eltekintve – a pénzforgalmi bankszámlájukat kötelesek használ- ni a vállalkozással kapcsolatos minden pénzügyi tranzakciókhoz.

Ez a kötelezettség azon alapul, hogy a vállalkozások működése pénzügyi szempontból ellenőrizhetőbb legyen az adóhatóság számára, illetve hogy csökkenjen a készpénzforgalom. 

Kötelező tehát cégnek, gazdasági társaságnak, áfakörös egyéni vállalkozónak valamint áfás magánszemélynek is. Alanyi mentes egyéni vállalkozónak viszont nem kell pénzforgalmi számlát nyitni.

Tudom, ez az anyag sok volt, száraz és unalmas, de hidd el, nagy hasznát fogod látni, hogy tisztában vagy az alapokkal. Ha átrágtad magad ezen a fejezeten, akkor megérdemelsz most egy illóolajos habos fürdőt.

A továbbiakban viszont ezeket az ügyeket bízd egy szuper jó könyvelőre!

Ha a Kata-s adónemet választod, az alapításhoz és az első hónapokhoz, a számlázóprogram beállításá- hoz és a teljes magabiztosság eléréséhez én javaso- lom, hogy kérj könyvelői segítséget. Utána ha belejöttél, katásként akár számlázhatsz önállóan, és aztán már elegendő pusztán a bevallásokhoz könyvelői segítséget kérni, tehát nem kötelező a könyvelő, de én ajánlom, hogy legyen. KATA esetén minimális a költsége, a biztonság ennyit megér.

Irány a fürdő! ☺ Ezt most nagyon megérdemled.

1. Gyakorlat

 

Gondolkozz el azon, hogy mely vállalkozási forma illik legjobban a leendő tevékenységedhez!

Keress egy jó könyvelőt, és találkozz vele! Első ízben mindenképpen szánj erre egy órát, utána már e- mailben is kommunikálhattok, ha úgy kényelmesebb.

A beszélgetésetek alapján szerezz be minden szükséges dokumentumot, amire csak szükséged lesz a vállalkozásod/céged megalapításához. Ha nem egyéni vállalkozó leszel, hanem céget alapítasz, gondolkodj el a leendő székhelyeden, telephelyeden, kérdezd meg a könyvelődet, dolgozik-e együtt cégalapításban jártas ügyvéddel, vagy keress magadnak egyet. Ne felejts el beszerezni a székhelyedhez tartozó új, hiteles tulajdoni lapot és székhelyhasználati engedélyt, ha az ingatlan nem a te tulajdonod.

Hozz létre egy céges bankszámlát!

Ha még nincs, azonnal hozz létre magadnak egy Ügyfélkapu fiókot! (magyarorszag.hu)

Ha ezzel mind készen vagy, a nehezén tutira túl vagy!

 

2. Gyakorlat

Nevezd el a cégedet!

Gondold meg, milyen nevet választasz. Nem lehet ugyanolyan vagy hasonló névvel bejegyzett cég, mi- nimum 3 karakterben különböznie kell.

Jó, ha a neve utal a tevékenységedre. Csak olyan nevet válassz, aminek a .hu. .com, és a Facebook neve még szabad!

Lehetőleg ne legyen összetéveszthető mással, és idegen nyelven is legyen kimondható.

Hogy fognak hívni?

 

Személyes márka, Márkaépítés

1. Gyakorlat

Nyiss meg egy böngészőt, amit sosem használsz, és keress rá a saját nevedre! 

Találtál valami izgalmasat?

Mennyire fedi le az interneten talált tartalom azt a képet, amit közvetíteni akarsz magadról?

Találtál esetleg valami olyasmit, aminek nem örülsz, nem vet jó fényt rád?

Sürgősen tegyél ellene, akár a tárhely szolgáltatóval is felveheted a kapcsolatot, ha az illetékest közvetlenül nem éred el!

Ne keseredj el, most az elején vagy, eddig nem “csináltad” a személyes márkádat, mások csinálták helyetted. Ideje kezedbe venni az irányítást!

Mi a személyes márka?

Nem fűlik a fogad ehhez a témához? Lehetséges, hiszen a magyar mentalitástól idegen a magamutogatás, és a sikerekkel sem illik büszkélkedni.

A személyes márka azonban nem önmenedzselés és önfényezés: valós képességekről és sajátságos megkülönböztető jegyekről szól.

A személyes márka, ahogyan azt már a gyakorlat is mutatta fent, mindenképpen kísér téged. Már most is van ilyened.

A személyes márkádnak itt azzal a területével fogunk foglalkozni, amelyik a szakmádhoz, hivatásodhoz kapcsolódik. Tehát, nem foglalkozunk azzal, hogy mit gondol rólad a gyerek tanító nénije vagy a sarki zöldséges, a takarítónőd vagy  a kutyasétáltatód, a buszsofőr és a parkban görkorizó diák. 

Kizárólag azzal foglalkozunk, hogy mit gondol rólad és mennyire ismer a célcsoportod, azok az emberek, akiknek szakértőként kommunikálsz, akiknek árulod  termékedet, a szolgáltatásodat. 

A personal branding (így is találkozhatsz vele, vagy énmárkaként) 8 alapelve Peter Montoya szerint az alábbiak:

  1. Specializáció: személyes márkád egy területre fókuszáljon.

  2. Leadership: legyél területed ismert és elismert, dominánsan jó művelője.

  3. Személyiség: a márka a személyiségedre épül, annak hibáival együtt.

  4. Különbözőség: erősítsd személyes márkád egyedi elemeit.

  5. Láthatóság: személyes márkád minél többször, több helyen legyen látható.

  6. Egységesség: személyiséged és a márka által su- gárzott kép egyezzen meg.

  7. Kitartás: adj a kialakított márkának időt, amíg beérik.

  8. Jószándék: személyes márkád annál erősebb, minél több (közösségi) értéket képvisel.

Akkor van jó szakmai személyes márkád, ha a célcsoportod egy tagja megnevezi a problémáját, a szobában lévő emberek azonnal rávágják a te nevedet, te vagy az, akit ezzel a nehézséggel fel kell keresni, te vagy az, aki ezt meg tudja oldani.

Illetőleg ha valahol felmerül a neved, akkor minden- ki tudja, mivel foglalkozol, mindenki tudja egészen pontosan, mivel foglalkozol, és hogy miben vagy különleges.

Mondok egy példát, itt van Bene Máté. Ha valaki derékfájós, nyakfájós, azonnal az ő neve merül fel, mint megoldást hozó személy, ha pedig felmerül a porckorongsérv, mint téma, biztosan elő bukkan az ő neve is a beszélgetésben mint a porckorongsérv műtét nélküli gyógyításának specialistája.

Javaslat: van egy gyakorlat, amelyet az ötletbörze című fejezetben csináltál meg első ízben. Szeretném, ha visszatérnél ide egy kicsit, és személyes márka szempontból is elgondolkodnál a következő- kön.

2. Gyakorlat

Írd össze a füzetedbe, mi az, amihez értesz, mi az, amit tudsz csinálni!

Mindenre gondolj, ne csak azokra a dolgokra, amelyek a végzettségedhez kapcsolódnak! Ha ügyesen tanítod trükkökre a kutyádat, ha szuperül meg tudod nyugtatni a sírós babákat, ha tök jól tudod a hagyományos recepteket mentes változatra átgondolni, az is szuper. Legyen ez a lista teljes!

Írd össze egy új oldalon, mi az, amit szeretsz csinálni!

Melyek azok a tevékenységek, amelyek során örömet érzel? Imádsz rajzolni? Szeretsz nagyokat sétálni a kutyáddal?

Írd össze azokat az értékeket, amelyek fontosak számodra!

Melyek ezek? A függetlenség? A család? A hatalom? Kérlek, hogy karikázd be azon értékeket, amelyeket hajlandó vagy kihangsúlyozni nyilvánosan, a célcsoportod előtt is!

Segít ebben a kérdésben eligazodni, ha őszintén és mélyen elgondolkozol azon, hogy mi az, amit csinál- nál, ha nem számítana a pénz, ha minden feltétel adott lenne, hogy azt csinálj, amit csak akarsz, tökéletesen egészséges lennél, bármit megtehetnél?

Nyugodtan leírhatsz ide bármit, senki sem fogja ezt ellenőrizni. Ha mégis tartasz tőle, hogy leírd a vágyaidat, tegyél a helyére valami vállalhatót, amiről eszedbe jut, vagy simán csak egy x-et.

A vágyakból már viszonylag könnyedén kielemezheted a fontos értékeidet. Mondok egy példát, hogyan. Ha példának okáért szíved vágya az utazás, az való- ban egy vágy, de nem egy érték. Mögötte húzódik valamilyen motiváció, hogy MIÉRT szeretnél te utazni: új kultúrákat, új embereket ismernél meg, kiszakadnál a megszokott környezetedből, stb. Tehát mögöttes érték lehet a felfedezés, a kíváncsiság, nyitottság, izgalom, aktivitás.

Írd még össze azt is, mik az erősségeid!

Mi mindenben vagy jó, mi az, amiért jutalmat, dicsé- retet szoktál kapni a munkatársaidtól, főnöködtől, miben szokott sikerélményed lenni?

A SZEMÉLYES MÁRKA TERÜLETEI

EHHEZ ÉRTEK

SZERETEM

  

JÓ VAGYOK BENNE

ÉRTÉKEIM

  
 

Valószínűleg tapasztalod, ha tényleg odatetted magad ennek a feladatnak a kivitelezésébe, hogy vannak összeérő területek, vannak átfedések a szeretem/jó vagyok benne/értékeim témakörökben.

Nos, itt kell keresgélned a vállalkozási ötletedet, és ez lesz a szakmai személyes márkádnak a bázisa is.

Nagyon ritkán, de előfordul, hogy semmilyen átfe- dés nincs. Ez azt jelenti, hogy vagy nagyon kapkodtál, nem gondoltad át igazán a témát, vagy túlságosan sok minden érdekel. Egy vállalkozáshoz muszáj lesz valamilyen szinten szűkítened a lehetőségek körén, vagy pedig fogalmad sincs, hogy ki vagy, és mit szeretnél. Ha esetleg ez utóbbi a helyzet, akkor javaslom, hogy néhány önismereti konzultáció után térj vissza ehhez a tréninghez.

Ha kész vagy a SWOT analíziseddel, lehetőséged van rá, hogy tisztán lásd a helyzetedet. Gondold át, értékeld, vond le a következtetéseidet!

Bemutatkozás

A személyes márkád egyik legfontosabb eleme, hogy használd a nevedet.

Ahhoz, hogy egy erős személyes márkát építs fel, használnod kell magadat, az arcodat, hangodat, meg kell ismertetned magadat a leendő vevőiddel.

Ha egy mód van rá, tényleg a te nevedet használd, ne egy lebutított becenevet, és ne is legyél Kovács Béláné – kinek a személyes márkáját is építed, az övét, vagy a tiédet?

Tedd ki a neved a honlapodra, legyen mindenképpen egy Rólam vagy Bemutatkozunk oldalad, ahol leírod a szakmai előéletedet, tanulmányaidat, amelyek a vállalkozásodhoz kapcsolódnak, és a céged történetét is – ne feledd, az emberek imádják a sztorikat, történeteket – kivéve, ha túlzottan hosszúak vagy unalmasak. 

Szóval, tök jó, ha felvállalod magad; ebben a tekintetben most te is egy termék vagy. A történetedben, a honlapodon, valamint a közösségi médiában is annyit mutass meg magadból, amennyit szeretnél, amennyi számodra kényelmes.

Az embereket nem érdekli részletekbe menően az életed, nem kell videobejegyzésben körbevezetned a leendő vevőidet a lakásodon, stb., de ha van valamilyen különleges hobbid, beszélsz egy nehéz nyelvet vagy iszonyú fontos napi rutin számodra, hogy a fair trade kávéd- dal indítsd a napodat, akkor azt viccesen megemlítheted, és időről-időre különféle felületeken vissza- térhetsz hozzá, posztolhatsz magaddal kapcsolatban egy kevés személyes információt is, hogy közelebb hozd magadhoz az olvasóidat.

Egy példa: az én Facebook oldalaimon gyakran szerepel Karma és Csoki, a kutyáim, de soha nem öncélúan, hogy nézzétek, jaj de cukik, hanem hogy nézzétek, ma elmentünk futni a kutyákkal, ti mozogtatok már? Vagy amikor Csoki szemmel láthatóan halálra unja magát egy képen, szinte alszik a nyuszijával, aláírtam az ő nevében a posztot:

„Anya iszonyúan unalmas. Egész hétvégén csak dol- gozik. Vállalkozó Nőképző Tréning, MindfulFit workshop… még hogy pszichológus. Legalább a nyuszim megért engem.” – ilyen módon, közvetetten mondtam el a közönségemnek, min dolgozom éppen, hogyan haladok, mikorra leszek készen. Gyakran elcsepegtettem információmorzsákat a készülő könyvekről, posztoltam a borító egy részletét, stb., ilyen módon is fokozva az érdeklődést, várakozást.

Ne csak a neved, a fotódat is tedd ki a honlapra! Jó minőségben, megfelelő öltözetben, diszkrét smink- ben. Legyél felismerhető és nem mesterkélt, hanem a lehető legtermészetesebb. 

Nézz szembe a kamerával a bemutatkozó oldalon, vedd le a napszemüveget, ne legyél karót nyelt, mosolyogj egy kicsit!

Lehetőleg egyedül legyél a képen, vagy legalábbis a profilképen mindenképpen a bemutatkozó oldalon. Minél kevesebb díszlet, részlet, egyéb adalék vigye el rólad a figyelmet. Nem kell a fotóra cuki kiskutya és kisbaba sem, kivéve ha kutyatenyésztő vagy szülésznő vagy, de akkor is legyen rajtad a fókusz.

Egyéb oldalaidon, például webshopban vagy blogbejegyzésben lehet rólad egész alakos kép, olyan, amelyen egy adott tevékenységet végzel, pl. jógaórát tartasz jógatanárként, az egyik termékedet használod, olvasod a könyvedet stb.

Mivel foglalkozol?

Rengeteget hallottál már biztosan az ún. elevator- speechről, hogy egyetlen percben, mintha csak egy liftben utaznál valakivel, ügyesen és tömören össze tudd foglalni, mivel is foglalkozol, frappánsan be tudj mutatkozni.

Persze ez is fontos, de sokkal gyakrabban lesz szükséged még egy ennél is rövidebb, 1-3 szavas meghatározáshoz, ki is vagy és mit csinálsz egészen pontosan. Maradj a földön, amikor meghatározod maga- dat, ne legyél például „lélekkovács” pszichológus- ként vagy „fitnesswellnesscoach” személyi edzőként!

Ez a rövidke összefoglalás egy fontos része a pozicionálásodnak, elérheted vele, hogy a leendő vevőid megtudják, hogy mivel foglalkozol, emellett szerepe van abban is, hogy mit fognak gondolni rólad.

Beszélgetőpartnered vagy a cikked olvasója, a hon- lapodra tévedt vendég pár másodperc alatt el tudja dönteni, hogy olyasmivel foglalkozol-e, ami őt érdekli, amire szüksége van vagy pedig nem.

Ha a meghatározásodba belefűzöd a célcsoportod leírását, azt is azonnal tudni fogja, hogy potenciális vevőd lehet-e, neki szól-e, amit csinálsz vagy sem.

Legyen a meghatározásod figyelemfelkeltő, akár megdöbbentő is ha kell, de feltétlenül legyen érthető és kimondható!

Legyen egyszerű leírni, legyen elég rövid ahhoz, hogy meg lehessen jegyezni!

Sokan ennek az első benyomásnak a fontosságáról beszélnek, nem gondolván arra, hogy el is kell odáig jutni, hogy első benyomást gyakorolhass valakire. A mai világban ritka az, hogy személyesen találkozol először valakivel.

68

Először hall rólad egy ismerősétől, vagy rábukkan a honlapodra, rákeres a nevedre. mit fog találni rólad? hogyan festesz, miről beszélsz a reggeli tévéműsorban szekértőként? Ha felhív még ismeretlenül érdeklődni, vagy időpontot kérni hozzád, mit fog hallani?

A mínusz első benyomás olykor többet számít az elsőnél, a valódi találkozásig, az üzlet létrejöttéig ugyanis el is kell jutni.

Mindig gondolj erre, amikor gondoskodsz arról, hogy naprakész legyen a honlapod, frissíted a profilképedet, nyilatkozol a rádióban…

Úgy nézek ki, úgy viselkedem, úgy beszélek, hogy az megfeleljen annak a képnek, amelyet szeretném, ha gondolnának rólam az emberek?

A személyes márkádhoz tartozik és szorosan ide kapcsolódik az is, mennyire tart téged hitelesnek a célcsoportod.

Mindig azt halljuk, hitelesnek kell látszani… nos, nem, nem ez a jó hozzáállás. Nem hitelesnek kell látszani, hanem hitelesnek kell lenni.

Számomra a hitelesség azt jelenti, hogy egyrészt tudom, miről beszélek, mert nekem is volt endometriózisom, súlyos, sok műtétes, és meggyógyultam.

Ez az érzelmi oldala a dolognak, mindig tudom, hogy amikor fájdalomról, félelemről, ebből eredő kapcsolati gondokról mesélnek a pácienseim, tudom, hogy mit élnek át, és mivel emellett tanult, képzett szakember is vagyok, azt is tudom, hogyan lehet segíteni.

Emellett nem prédikálok vizet, miközben bort iszom, magam is úgy élek, ahogyan azt a pácienseimnek is tanítom: nem fogsz engem látni steak étteremben vörös húst zabálni, miközben endometriózis diétára biztatom a betegeimet.

Velem bizony összefuthatsz a futópályán, a kültéri edzőtermekben, mert nem csak dumálok arról, hogy fontos a mozgás, hanem csinálom is.

A hitelesség további összetevője az a tudat, hogy jó vagy, hasznára vagy a vásárlóidnak. Száz százalékosan tudnod kell, hogy a terméked, a szolgáltatásod valódi értéket ad, igazi hasznára van az embereknek, akiknek segítesz vele, akiknek az életére hatással vagy általa. Ez a négy összetevő ha nálad is megvan, bátran kiállhatsz a nagyközönség elé, mert szeretni fognak, hiszen sugárzod azt, amire a legnagyobb igény van a mai világban: a hitelességet. Erre a témára vissza fogunk még térni az árazásnál.

 

Extra a  személyes márkádhoz.

A következőkben bemutatom a fő archetípusokat, akik megjelenhetnek a személyes márkádban, akiket megidézhetsz és ezáltal karakteresebbé, megjegyezhetőbbé teszed a márkádat. Az archetípus görög szó eredeti jelentése ősképminta, Carl Gustav Jung szerint azokat a mindenki számára felismerhető sémákat jelöli, amelynek gyökere a tudattalan.

Az arhetipusok a következőek:

1. A gondoskodó

Az a vágy hajtja, hogy segítsen az embereknek, megóvja őket a bajtól. gondolj Teréz anyára, mint tipikus alakra, vagy márkák közül a Johnson & Johnson cég reklámjaira. Orvosok, nővérek, egészségügyi dolgozók …

2. Az alkotó

Írók, művészek, feltalálók, vállalkozók- igazi álmodozók és megvalósítók. Az önmegvalósítás fontosabb számukra az alkalmazkodásnál, az újítás kényszere hajtja őket. Mozart, Steve Jobs…

3. A felfedező

Érdeklődő, kíváncsi, nyitott, szabad, őrzi függetlenségét, nyughatatlan. A felfedezés lehet földrajzi, pl. Kolumbusz, vagy tudományos, esetleg egy új termékhez kapcsolódó. Richard Branson, kutatók, utazók…

4. A hős

Mindig bátor, cselekvő, aktív. Kiáll a meggyőződéseiért, vonzódik a zűrzavarhoz, ahol hősiességét bizonyíthatja. Nelson Mandela, Amelia Earhart, rendőrök, tűzoltók, cégvezetők, akiket az utolsó pillanatban neveznek ki hogy megmentsék a vállalatot a csődtől…

5. Az ártatlan

Tom Hanks a Forrest Gumpban, az Innocent gyümölcslé márka a 100 százalék természetes összetevőivel… Az ártatlan a jóság, a kedvesség, a boldogság nagykövete. Disney Bambija és Hófehérkéje.

6. A bohóc

Ugyan minden csupa móka és kacagás, de a bohócnak sokszor fontos üzenete van, mint például a Ben &Jerry jégkrémeknek, akik neonszínekben küzdenek a globális felmelegedés ellen. Gyakran provokatív, megmondóember, mint például Sacha Baron Cohen.

7. A szerető

Szerelmet keres, szeretetet akar adni, képes szerelembe esni egy termékkel is akár, mint a hollywoodi sztárok, népszerű írok nagyrésze. Szeretne érzelmileg is kötődni ahhoz, amivel foglalkozik. Coco Chanel tipikus alakja a szeretőnek.

8. A varázsló


Harry Potter, Paolo Coelho alkimistája, a tisztítószer reklámok főszereplője…tudod, és Bang! a kosz eltűnik… Figyel a megérzéseire, intuitív, előre szeretné lendíteni a világ folyását. Plasztikai sebészek képviselik ezt az archetipust nagyon tipikusan.

9. Az átlagember

Szívesen alkalmazkodik, szeret jóban lenni mindenkivel. Az üzleti életben ő az a vezető, akivel mindenki szót ért, társadalmi hovatartozástól függetlenül bárkivel kapcsolatot tud teremteni. tipikus példája Robbie Williams.

10. A törvényenkívüli

A csavargó, a lázadó, aki áthágja a szabályokat. rolling stones, Madonna… valamint sok vállalkozó ezt a típust képviseli: szakít a hagyományokkal hogy valami újat hozzon létre.

page73image39084672page73image39084096

Gyakorlat

Írd le a hivatásodat, hogy mivel foglalkozol nap mint nap figyelve a választott, rád jellemző karakter mix használatára!

 
 
error: Védett tartalom!!