7. nap

Mu00e1ris itt a 7. napi feladatod. Az elsu0151 idu0151szakban mu00e9g mindig u00a0arru00f3l lesz szu00f3, hogy felmu00e9rju00fck, honnan is indulsz, mi a te szemu00e9lyes kiindulu00f3pontod.Elu0151 a fu00fczetekkel, ju00f6het a 7. nap feladata. Tovu00e1bbra is az u00f6nismeret a fu0151 tu00e9mu00e1nk.u00a0

Amit ma szeretnu00e9k ku00e9rni, az egy tu00f6ku00e9letes feladat az elsu0151 heted lezu00e1ru00e1su00e1hoz, u00e9s belevet tu00e9ged az u00faj u00e9v lendu00fcletu00e9be. Ku00e9szen u00e1llsz?u00a0

Speciu00e1lis szempontokat, elgondolkodtatu00f3 ku00e9rdu00e9seket kapsz ebben a posztban, hogy visszatekint, megveregesd a vu00e1llad, levond a tanulsu00e1gokat, lezu00e1rhasd az u00e9vedet u00e9s nyitottam, felku00e9szu00fclten vu00e1ghass bele a ku00f6vetkezu0151be.u00a0

Tegyu00e9l egy kicsit rendet magad ku00f6ru00fcl, fu0151zz egy csu00e9sze kellemesen meleg teu00e1t, kucku00f3zz be a kedvenc helyedre a laku00e1sban egy puha takaru00f3val, ku00e9szu00edts elu0151 tollat, papu00edrt, u00e9s hajru00e1!

Ilyen volt u00a0az elmu00falt u00a0u00e9vem

  1. Egu00e9szsu00e9g

Mit gondolok a testemru0151l, az egu00e9szsu00e9gemru0151l? Szembesu00fcltem-e nagyobb egu00e9szsu00e9gu00fcgyi kihu00edvu00e1ssal az idu00e9n? Ha igen, hogyan oldottam meg? u00a0Elu00e9gedett lehetek az u00e9letemnek ezzel a teru00fcletu00e9vel? Mit tettem magamu00e9rt? Hogyan tu00e1plu00e1lkoztam, mozogtam az u00f3u00e9vben? Eleget aludtam, pihentem? Van valami, amin vu00e1ltoztatnom kell az u00e9letvitelemben? Ha 0-10-ig osztu00e1lyoznom kellene u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9t most, hu00e1nyast adnu00e9k? u00a0Mit kell tennem, hogy az u00faj u00e9v 10 pontos lehessen?

2. Munka, hivatu00e1s

Szeretem a munku00e1m? Fejlu0151dtem, tanultam az idu00e9n? Mi volt a legnagyob eredmu00e9nyem? Mit u00e9rtem el ebben az u00e9vben? Mi vu00e1ltozott? Elu00e9gedett vagyok u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9vel? Pu00e9nzu00fcgyeimet ju00f3l kezeltem az idu00e9n? Milyen a kapcsolatom a kollegu00e1immal? Kell valamin vu00e1ltoztatnom u00e9letemnek ezen a teru00fcletu00e9n?u00a0Ha 0-10-ig osztu00e1lyoznom kellene u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9t jelenleg, hu00e1nyast adnu00e9k? u00a0Mit kell tennem, hogy az u00faj u00e9vem 10 pontos lehessen?

3. Emberi kapcsolatok

Ha van pu00e1rkapcsolatod: Milyen a pu00e1rkapcsolatom? Elu00e9gedett vagyok az u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9vel? Miylen ku00f6ztu00fcnk a kommuniku00e1ciu00f3? Baru00e1tok vagyunk? Elu00e9gedett vagyok a szexuu00e1lis u00e9letu00fcnkkel? Mit tettu00fcnk idu00e9n a kapcsolatunku00e9rt? Mi volt a legnagyobb ku00f6zu00f6s kalandunk? Elegendu0151 idu0151t tudtunk egyu00fctt tu00f6lteni? Milyen a kapcsolatom a pu00e1rom csalu00e1dju00e1val, baru00e1taival? Szu00fcksu00e9ges vu00e1ltoztatnom valamin? Van valami, amit meg kell beszu00e9lju00fcnk egymu00e1ssal? Elu00e9gedett vagyok-e a kapcsolaton belu00fcli szerepvu00e1llalu00e1sommal?u00a0Ha 0-10-ig osztu00e1lyoznom kellene u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9t most, hu00e1nyast adnu00e9k? u00a0Mit kell tennem, hogy az u00faj u00e9vem 10 pontos lehessen?

Ha nincs pu00e1rkapcsolatod:u00a0Miu00f3ta vagyok egyedu00fcl u00e9s miu00e9rt? Lezu00e1rtam u00e9s elengedtem az elu0151zu0151 kapcsolatomat? Ku00e9szen u00e1llok egy u00fajra? Van bennem igu00e9ny arra, hogy kapcsolatban u00e9ljek, s ha igen, milyen kapcsolatot szeretnu00e9k? Milyen a szu00e1momra ideu00e1lis pu00e1r, ki u0151? Milyen elvu00e1ru00e1saim vannak u00e9s miben vagyok hajlandu00f3 kompromisszumot ku00f6tni? Mit tudok u00e9n adni egy pu00e1rkapcsolatban? u00a0Ha 0-10-ig osztu00e1lyoznom kellene u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9t ma, hu00e1nyast adnu00e9k? u00a0Mit kell tennem, hogy az u00faj u00e9v 10 pontos lehessen?

Baru00e1tok, szu00e1rmazu00e1si csalu00e1d: Elegendu0151 idu0151t fordu00edtok a csalu00e1domra u00e9s a baru00e1taimra? Kik u00e1llnak hozzu00e1m a legku00f6zelebb, kikre szu00e1mu00edthattam ebben az u00e9vben? Kik azok, akik bizton szu00e1mu00edthatnak ru00e1m? Van-e, aki megbu00e1ntott, u00e9s meg szeretnu00e9k neki bocsu00e1jtani? Van-e akit megbu00e1ntottam, u00e9s szeretnu00e9m-e kiengesztelni? Van-e akit elvesztettem? Becsatlakoztak-e u00faj emberek az u00e9letembe?u00a0Ha 0-10-ig osztu00e1lyoznom kellene u00e9letemnek ezen teru00fcletu00e9t most, hu00e1nyast adnu00e9k? u00a0Mit kell tennem, hogy az u00faj u00e9vem 10 pontos lehessen?

u00a0

Milyen u00e9rzu00e9sek u00e9s gondolatok meru00fclnek fel benned a gyakorlat ku00e9szu00edtu00e9se ku00f6zben.u00a0u00a0Nagyon sok mindent u00f6sszeu00edrhatsz!u00a0Ugye, nem is olyan egyszeru0171?u00a0

u00a0Holnap u00fajra talu00e1lkozunk, izgalmas u00faj vizekre evezu00fcnk.u00a0Ju00f3 gyakorlu00e1st ku00edvu00e1nok!u00a0

error: Védett tartalom!!