70. nap

Mu00e1ris itt a napi feladatod.u00a0

Elu0151 a fu00fczetekkel, ju00f6het a nap feladata. Tovu00e1bbra is az u00f6nismeret a fu0151 tu00e9mu00e1nk, ma azzal foglalkozunk, mit csinu00e1lj, ha u00fagy u00e9rzed, a kitu0171zu00f6tt utadon elakadtu00e1l, nem tudsz tovu00e1bblu00e9pni valami miatt.u00a0

Egyszeru0171:ha valaholu00a0elakadtu00e1l, akkor talu00e1ldu00a0meg annak oku00e1t, ku00fcszu00f6bu00f6ldu00a0ki u00e9s csinu00e1ldu00a0tovu00e1bb.:-)

Nos, talu00e1n azu00e9rt igu00e9nyel ez egy kicsit tu00f6bb kifejtu00e9st.u00a0

Azu00e9rt is, mert ahol elakadtu00e1l, ott valu00f3szu00ednu0171legu00a0belefuttu00e1lu00a0egy olyanu00a0problu00e9mu00e1ba, amit mu00e1r ju00f3 ru00e9gu00f3ta hordoztu00e1lu00a0magunkban, aku00e1r tudatosan, aku00e1r nem, vagyis nem is tudtad, mu00e9gis visszatartott tu00e9ged.u00a0u00c9s pont emiatt elu00e9gu00a0nehu00e9z ru00e1ju00f6nni, hogy valu00f3ju00e1ban mi is a problu00e9ma. Mert nehu00e9z vele szembenu00e9zni.De nem lehetetlen!Meg azu00e9rt is, mert mu00e9g ha meg is talu00e1lodu00a0az okot, u00e9s mu00e9g meg is u00e9rted, akkor isu00a0baromi nehu00e9z lehet vu00e1ltoztatniu00a0rajta.

Egyszeru0171en azu00e9rt, mert u00edgyu00a0szoktadu00a0meg, mert a mostani a rosszat is jobbnak u00e9rzedu00a0sokszor, mint az ismeretlent, mu00e9g hu00a0az u00a0ju00f3 is. u00c9s ezek mindu00a0visszau00a0tudnaku00a0tartaniu00a0u00e9s akadu00e1lyokat tudszu00a0emelni miattuk, aku00e1r nem is tudatosan.

Viszont mindenku00e9ppen segu00edt, ha ezekkel azu00a0elakadu00e1sokkalu00a0szembenu00e9zel, u00e9s ha mu00e1r lu00e1tod, ku00f6nnyebb okot u00e9s megoldu00e1st is talu00e1lni.u00a0

  1. Elakadtu00e1l valahol?

Elu0151szu00f6r isu00a0vedd u00e9szreu00a0ha elakadtu00e1l, azaz amikor ellenu0151rzu00f6d magadat u00e9s lu00e1tod, hogy mu00e1r tu00f6bbszu00f6r is kitoltad valaminek a hatu00e1rideju00e9t, akkor nem biztos, hogy az a ju00f3 megoldu00e1s, ha mu00e9g egyszer tolsz rajta, hanem az, ha u00e1tgondolod, tu00e9nyleg ju00f3-e az iru00e1ny, elu00e9g-e egy u00fajratervezu00e9s, amiru0151l koru00e1bban u00edrtam, vagy itt bizony van valamiu00a0hu00e1tru00e1ltatu00f3 tu00e9nyezu0151.

Vagyis tu0171nju00f6n fel, hogy elakadtu00e1l!

Mert ez nem egyu00e9rtelmu0171, nem mindig ku00f6nnyu0171 u00e9szrevenni.

2. Mi okozza az elakadu00e1st?

Pru00f3bu00e1ld meg ilyen szemmel u00e1tnu00e9zni az elmu00falt napokat, a koru00e1bban kitu0171zu00f6tteket:

  • ha elakadtu00e1l valahol, annak szerintedu00a0mi lehet az oka?

Ehhezu00a0gondold u00e1t az elmu00falt idu0151szakot, mik okoztak nehu00e9zsu00e9get, konfliktust, fu0151leg a cu00e9ljaid, terveiddel kapcsolatban?

Jegyzetelj u00e9s u00edrj fel mindent, ami eszedbe jut, aku00e1r ru00f3lad szu00f3l, aku00e1r mu00e1sru00f3lu2026

3.u00a0Hasznu00e1lod az eru0151forru00e1said?

Ehhez azt kellene u00e1tgondolnod, hogy hasznu00e1lod-e azonu00a0ju00f3 tulajdonsu00e1gaid, amelyek mu00e1r segu00edtettek mu00e1s problu00e9mu00e1k megoldu00e1su00e1ban is.

Ha talu00e1ltu00e1l ilyen ju00f3 tulajdonsu00e1gokat, nu00e9zd meg, hogy hasznu00e1lhatod-e azokat , mintu00a0eru0151forru00e1saidatu00a0az elakadu00e1s megoldu00e1su00e1ra? Nem, vagy csak ru00e9szben? Gondold u00e1t,u00a0hogyan segu00edthetne?

A mu00e1sik oldalru00f3l gondold u00e1t azt is,u00a0tanulsz-e a hibu00e1idbu00f3l? u00dajra u00e9s u00fajra futod ugyanazokat a ku00f6ru00f6ket? Hibu00e1zol, elku00f6nyveled, hogy ez neked nem megy, aztu00e1n persze nem u00e9rted miu00e9rt nem haladsz?

Vajon hogyanu00a0segu00edthetneku00a0ezeku00a0a hibu00e1k koru00e1bban hozzu00e1 valamihez, aku00e1r valaminek a megoldu00e1su00e1hoz? Mert van ilyen, kellett lennie, csak u00e1t kell gondolni!

Ha Nem a vu00e1lasz bu00e1rmelyik ku00e9rdu00e9sre, u201eegyszeru0171u201d, csak kezdd elu2026 u00a0Innen folytatjuk holnap!


Milyen u00e9rzu00e9sek u00e9s gondolatok meru00fclnek fel benned a gyakorlat ku00e9szu00edtu00e9se ku00f6zben.u00a0u00a0Nagyon sok mindent u00f6sszeu00edrhatsz!u00a0Ugye, nem is olyan egyszeru0171?u00a0

Holnap u00fajra talu00e1lkozunk, izgalmas u00faj vizekre evezu00fcnk.u00a0Ju00f3 gyakorlu00e1st ku00edvu00e1nok!u00a0

error: Védett tartalom!!