Workshop elemzés

 

Értékelés

A fa a térben: Mekkora fát rajzoltál a papírlap nagyságához képest?

Szinte mindenki másképp használja a rendelkezésére álló rajzfelületet. A fa mérete egyenesen arányos az önbizalmad nagyságával. Betölti az egész lapot, vagy csak egy kis részét?

pastedGraphic_1.png

A lap nagyságához arányosan igazodó fa

A közepes méretű fa annyi helyet vesz el a környezetéből, amennyire szüksége van. Magabiztos, önálló egyéniség vagy.

A lap nagyságához képest aránytalanul kicsi fa

Minél kisebb a fád, annál nagyobb önbizalom hiányod van. Úgy érzed esetleg, hogy túl kicsi és jelentéktelen vagy a világhoz képest, összeroppansz. Elnyomnak téged, magányosnak érzed magad.

A kisméretű fa rajzolója nem akar nagy helyet elfoglalni a világban, inkább visszahúzódik. Talán nem akar kinyílni, sérülékennyé válni.

pastedGraphic_2.png

 

pastedGraphic_3.png

A lapból, lapról kicsúszó nagyságú fa

A fa, illetve valamelyik része lelóg a papírról, azaz nem fér rá a fa a megadott rajzfelületre.

Az egész helyet beterítő, esetleg a keretből kilógó fa általában nagy térigényről, duzzadó energiákról tanúskodik. Nyitott, bátor vagy, de néha túl sokat akarsz elérni. Fiatalos lendületet, hevületet, energiákat jelez. Talán nem ártana önvizsgálatot tartanod, és visszavenni a fiatalos hévből.

Ha a fa felülről nem fér rá a papírra:

 • Ez általában fiatalos attitűdöt jelent. Tele vagy optimizmussal, reménységgel, úgy érzed, képes vagy legyőzni a világot. Ez egy bizonyos naivitást és a kellő óvatosság hiányát is jelzi. Optimizmusod önfenntartó, és környezetedre is átterjed.

Ha a fa alsó része tűnik el a lap széle alatt:

 • Akkor a fa gyakorlatilag a törzs közepétől kezdődik. Ez kifejezi az ösztönös, szexuális szféra tudatos, szándékolt visszautasítását, az éretlen és túlzottan intellektualizált, mesterségesen megcsonkított személyiségben. Ez azt is jelenti egyben, hogy a személyiséged nyitott, védtelen, sérülékeny az ösztönös, szexuális impulzusokkal szemben. A felsőbb princípiumokra való elfogult összpontosítás, a szexuális perverzió, és más éretlen ösztönös késztetések irányába való befolyásolhatóságot is jelentheti.

Amikor a lombkorona a lap jobb szélén lóg ki a papírról:

 • Rendszerint arra utal, hogy könnyen befolyásolható vagy férfiak és más tekintélyszemélyek által, mivel nagyon naiv vagy. Könnyen kerülsz bizonyos eszmék hatása alá, kellő kritikai érzék hiányában.

Amikor a lombkorona a lap bal szélén lóg ki a papírról:

 • Nők általi fokozott érzelmi és intellektuális befolyásolhatóságra utal. Készséget jelent arra is, hogy kritika nélkül fogadj el autoritatív hatásokat bármelyik nem részéről, különösen a zene vagy a misztika területein.
 • Ha férfi vagy, akkor állandóan szerelmes lehetsz, energiáid nagy részét a nők iránti mágikus vonzalom varázsa köti le. Ezzel jár az is, hogy nagyfokban fogékony vagy különböző irracionális, szellemi, lelkesítő tényezők iránt.
 • Ha nő vagy, akkor rendszerint valamilyen intenzív feminista aktivitásban veszel részt. Aktivitásod azonban gyakran, még ha intellektuális vagy esztétikai területen történik is, sokszor felületes. Tartozhatsz valamilyen női szervezethez, aminek tagjai magukat magas fokon kulturáltnak tekintik, gyakorlatilag azonban nagyon átlagos lelkek, és általában unalmasak.

Ha a lombkorona, olyan nagy, hogy a lap három oldalán is kilóg a rajzfelületről:

 • Mániás felhangoltság jele lehet, „egomániás” típusú, aki a fantáziáiban él, és emiatt sérülékeny is. Hiszékenységed miatt rászedhető, csábítással megrontható lehetsz. A gyakorlati, hétköznapi életben való helytállásod általában gyenge. Rendszerint túlhajszolod magad. Amennyiben tehetséges és egészséges személyiséggel bírsz, akkor lehet igen eredeti gondolkodásra utaló jel is. Serdülők esetében nagyon gyakran előfordul, és messze nem olyan súlyos, mint felnőtteknél. Nem ritkán normál esetekben is megjelenik. A felnőtt korban rajzolt ilyen, serdülő típusú fa, lehet az örök ifjú típusa is, annak minden pozitív és negatív sajátosságával együtt.

A fád térbeli elhelyezkedése

Hol helyezkedik el a fád a papíron? Merre dől?

Hajtsd négyrét a papírt úgy, hogy a hajtásnyomok alapján jól be tudd határolni, a fa alul, felül, illetve a jobb vagy a baloldalon helyezkedik-e el.
Természetesen ritka, hogy egyértelműen valamelyik sarokban legyen a fa, de most azt kell figyelni, hogy a hajtásvonalakhoz képest javarészben hol helyezkedik el.

pastedGraphic_4.png

Ha a fád alul van

Ha a fa inkább a lap alján, és baloldalon helyezkedik el, akkor hajlamos vagy a gyűjtögetésre, megtartó személyiség vagy. Nehezen válsz meg a dolgoktól – legyen az tárgy, kapcsolat, vagy lelki sérelem. A dolgokat, gondolatokat is jól tudod integrálni. A problémákkal való szembesüléskor és konfliktusok esetén hajlamos vagy gyerekesen viselkedni, vélhetőleg sok gyerekkori sebet nem tudtál még feldolgozni. Zárkózott ember vagy.
Nézz szembe ezekkel, és engedd el, hogy továbbléphess! Ha szükséges, kérd szakember segítségét!

Ha alul, de a jobb oldalon van túlsúlyban a fa, akkor önfejű ember vagy, és komoly. Hadakozol az újítás, a változás ellen, közben elégedetlen vagy önmagaddal. Hajlamos vagy konfrontálódni, sok konfliktusod van az emberekkel. Kifelé nyitott ember vagy. Érdemes lenne tisztázni magadban a céljaidat, és erősítened az önérvényesítő képességedet.

Ha a fád felül van

Ha a fa túlsúlyban felül, és a baloldalon van a fa, gátlásos, óvatos személyiség vagy. A dolgokat inkább csak megfigyeled, szemléled, mintsem hogy részt vegyél bennük. Befelé forduló, nehezen barátkozó ember vagy. Értékeled a művészeteket. Gyakran a múltban kalandozol.

Ha inkább felül, és jobb oldalon található a fád, akkor a külvilág és a jövő felé fordulsz, mint hogy a múlton rágódnál. Lázadó és agresszióra hajlamos vagy. Aktívan részt veszel az élet eseményeiben. Sok a barátod. Erős önérvényesítő képességgel bíró, dinamikus ember vagy.

pastedGraphic_5.png

pastedGraphic_1.png

Ha a fád középen van

Nagyon ritka, hogy valaki hajszálpontosan, vagy megközelítőleg középre helyezi a fáját. Ez szellemiséget, magas fokú spiritualitást, átszellemülésre való képességet, és tudatosságot jelöl.

Ha megközelítőleg a lap közepére rajzoltad a fát, akkor az erős jelenben élést, tudatosságot jelez. A gyakorlat és a realitás kerül előtérbe, mindenben igyekszel megtalálni az arany középutat. A középen egyenesen álló fa rajzolója nem kapaszkodik a múltba, és nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a jövőnek sem: a jelen eseményeinek él.


Egy másik elmélet szerint a rajz baloldala az anyával, a jobb oldala az apával való kapcsolatot jelzi.

Balra dőlő vagy baloldalra eső fa:

pastedGraphic_6.png

pastedGraphic_7.png

 • Ha inkább balra dől a fánk, az az anyai dominanciát jelképezi. A dőlés vonatkozhat az egész fára, a lombkoronára vagy a törzsre is. Ha a fa dúsabb, derűsebb, magasba nyúlóbb a baloldalon, inkább múltba révedő, múlt dolgain rágódó, és anyától függő, anyához vonzódó típus vagy. A múlthoz kötődést tükrözi. Akár jó, akár kellemetlen események tartanak fogva, hasznos lenne több időt szentelni a jelen pillanatainak és a jövő tervezésének.
 • Ha a lombkorona balra hajlik: Az ilyen egyének rendszerint erős vonzódást éreznek a misztikus, történelmi és művészetei dolgok iránt. 

Ha az egész fa balra dől

 • Ez a női világgal való fokozott azonosulásra utal. 

Jobbra dőlő vagy jobboldalra eső fa:

pastedGraphic_8.png

pastedGraphic_9.png

 • Ha inkább jobbra dől a fánk, az az apai dominanciát jelképezi. A dőlés vonatkozhat az egész fára, a lombkoronára vagy a törzsre is. Ha a fa dúsabb, derűsebb, magasba nyúlóbb a jobb oldalon, akkor az édesapáddal volt jobb a kapcsolatod, és inkább a jövőre koncentrálsz, optimista lelkületű ember vagy. A jobboldaliság a jövő irányába való gyakori kitekintést, az újabb és újabb célok kitűzését, ugyanakkor a múlt háttérbe szorítását rejtheti magában.
 • Ha a lombkorona jobbra hajlik: az egyén képes arra, hogy életét egy irányba, magas racionális szinten, pl. tudományos érdeklődésre állítsa be. Képes energiákat koncentrálni egy bizonyos cél érdekében. Hivatásában rendszerint egyoldalú, de intellektuálisan magas szinten álló.

Ha az egész fa jobbra dől

 • Amennyiben a dőlés szöge normális mértékű, azt jelzi, hogy gyermekkorban az anyai hatás érvényesült erősebben, később, felnőttebb korban viszont az apai, férfias értékek dominanciája került előtérbe. Ha a dőlés szöge erős, akkor a férfias, apai értékek dominanciája és csodálata lehet  jellemző rád.
 • Olyan rajz is megfigyelhető, hogy a fa baloldali ágai felfelé, jobb oldali ágai lefelé nyúlnak. Ez esetben az anyával való kapcsolat kellemes, az apával való kapcsolat viszont szomorú emlékeket rejt.

Milyen talapzaton áll a fád?

Érdemes megfigyelni, hogy rajzoltál-e a fádnak talajt. 
A talajvonal általában azt a közvetlen környezetet fejezi ki, amelyben élsz.

pastedGraphic_10.png

A fa alja nyitott vagy az alsó vonalon áll

Ha nem rajzoltál semmit a fád törzse alá, az azt jelenti, nem érzel talajt a lábad alatt, nem kötődsz eléggé. A gyökerek és talaj hiánya jelentheti, hogy legbelül bizonytalannak érzed magad, nem találtad meg az alapokat, amire „építkezhetsz”. Talán nem látod tisztán a helyzeted.

Ha a kissé kiszélesedő törzs tövében fűszálak, fűcsomók láthatók, az bizonyos fokú álcázást, figyelem elterelést fejez ki.

A fa alatt jelzésként ott a föld

A földet jelképező vonal a kialakulóban lévő, a fejlődő önértékelésedet és stabilitásodat jelenti. Ha a talaj komplex perspektívában, környezetben jelenik meg, akkor úgy érzed, hogy van egy kis saját elkülönített részed a világban, melyben körülhatároltan, korlátozottan élhetsz. Ez pozitív kifejeződése is lehet a valahová tartozásnak, de a korlátozottságnak, a kötöttségnek is jele lehet.

pastedGraphic_11.png

Vízszintes talajvonal:

 • Általában ezt tekintjük alapformának, aminek speciális jelentése nincs. Ha a talajvonal jobbra emelkedik, az kifejezheti azt, hogy a környezetedet, környezeted erőforrásait, a körülötted létező embereket ugródeszka szerűen használod. Optimista, felfelé törekvő embert jelöl. Baloldalra emelkedő talajvonal inkább azt jelenti, hogy könnyen csúszol passzivitásba, és visszahúzódsz a környezet kihívásaival szemben. A jobbra lefelé lejtőn álló fa általában negatív jel, általában azt jelenti, hogy kicsúszik a lábad alól a talaj, csúszol lefelé valamilyen vonatkozásban.

Hullámos talajvonal:

 • Több mindent kifejezhet. A talajvonal hajlása is több dologra utalhat. Ha hullámvonalon áll a fád, az általában bizonytalansági érzésre utal.

Ha a fád kis dombon áll:

 • Az önmagaddal szembeni megelégedettségnek a jele. 

A fa alatt gyökerek, fű látszik:

 • A megrajzolt gyökérzet és föld azt mutatja, hogy mind kívül, mind belül a valóság biztos talaján állsz, tisztában vagy adottságaiddal és képességeiddel.

A fád 3 fő része közötti arány

Nézd meg, hogy megvan-e mindene a fádnak, és hangsúlyos-e valamelyik szerkezeti elem?


A fában ugyanúgy megvan a hármas tagozódás, mint az emberben: vagyis gyökérből, törzsből és koronából áll.

pastedGraphic_12.png

Túlhangsúlyozott gyökér

Ha a fa egyébként nem mutat egyéb zavaró vagy negatív jeleket, akkor lehet, hogy átlagos személyiségről van szó olyan esetben, amikor az ösztönös vagy szexuális élet dominanciája rögzült. Ha a fa alacsony színvonalú, akkor az ösztönös szféra általi túlzott megszállottságot, a tudattalan erők által való túlzott legyőzöttséget jelenti, olyan embereket, akiknek a szellemi képességei, idea-képzése, távlati célok kitűzése meglehetősen gyenge oldala.

Túlhangsúlyozott törzs

10 éves korig, de 6-7 éves korig a törzs igen erősen, szinte minden gyerek rajzán túlhangsúlyozott. Egyes elemzők szerint ez a jelenség felnőtt korban mentális retardációra utalhat. Más elemzők azt mondják, hogy a törzs az emocionális szféra kifejezője. Gyerekkorban a törzs vastagabb ábrázolása teljesen természetes jelenség. 

Túlhangsúlyozott lombkorona

A tudatos én dominanciáját, saját mentális aktivitásunk és erőnk túlértékelését jelenti. Az érzelmek átélése és kifejezése rendszerint korlátozott és elfojtott a személyiség analitikus, racionális funkciói által.

A fád gyökérzete

A fa statikájának és dinamikájának alsó centruma ott található, ahol a törzsből a gyökérzet ágazik el.

A gyökerek szimbolikus értelemben is a „gyökereket”, a családot, az ösztönöket, a stabilitást, a tudatalattit jelképezik.

A valóságban a fa gyökereit látjuk a legkevésbé, a természetben a gyökér van leginkább elrejtve a szemlélőtől, de ettől a rajzon még megjelenhetnek, lehet látható. Ha nem jelenik meg a rajzon, akkor is mindenki tudja, hogy a gyökér ott van, még a kisgyerek is.

Neked is vannak ösztönkésztetéseid (pl. agresszió, nemiség, stb…), amiket ha soha nem engedsz felszínre, könnyen megbetegedhetsz.

pastedGraphic_13.png

Arányos gyökérzet
Egészséges ösztönéletet jelez.

Nagy gyökérzet
Arra utal, hogy túlzottan is ösztönösen, indulatból kezeled a dolgokat.

Ha nincs gyökér és/vagy talajvonalat is húztál

Nem tudod jól kiélni az ösztönkésztetéseidet. Általában ennek az oka az, hogy túlságosan kontrollálod magad, nagyon meg akarsz felelni mások elvárásainak.

pastedGraphic_14.png

A fád törzse

Milyen hosszú és vastag a törzs az ágakhoz viszonyítva?

A törzs és az ágak képezik a fa leglényegesebb részét. A törzs és az ágazat találkozásánál, ahol a törzsből az ágazat kiindul, van a fa felső dinamikai központja.

A törzs képezi a közepet, és arányos súlyponttal tartja magát a bal és a jobb oldal között. A törzs feladata, hogy a korona támasza és hordozója legyen. Ez teszi a törzset a favázban a legstabilabb elemmé, amihez az ágak is tartoznak. A törzs a centrum, a tengelyvonal. Az ágazat, mint a csontváz, mindig megmarad. A törzs az energiaállapotot, a testi dolgokat, a hétköznapi élet gyakorlatát, valamint az érzelmeket tükrözik. Szimbolikusan a törzs mutatja a gyerekkort. A törzs jelzi, hogyan használod erőidet, és hogyan jelensz meg a környezeted előtt, mennyire tudsz egyensúlyt teremteni az ösztöneid és a racionalitásod között.

pastedGraphic_15.png

Magas, vékony törzs
A szellemi élet, a tudás, az ismeretszerzés fontosságát mutatja.
Érzelmi sérülékenységre, labilitásra utal, ezért mindenképpen erősítened kell az önbizalmadat. Ha csenevész a fád törzse, ráadásul tele van hosszanti barázdákkal, vonalkákkal, fasebekkel, akkor sok traumát hordozol még mindig gyerekkorodból. A szellemi élet, a tudás és ismeretszerzés fontosságát is mutatja.

Arányos, közép-vastag törzs
Rendben volt a gyerekkorod. Tisztában vagy az intellektuális, testi és érzelmi életeddel. Ennek köszönhetően egyensúlyra, harmóniára törekszel.

Tömzsi, vastag, rövid törzs
Nagyobb az érzelmi stabilitásod, a testi és érzelmi ügyekre koncentrálsz elsősorban. Fontos számodra a jólét és az örömök élvezete. De vajon képes vagy engedni a saját álláspontodból?

A fád lombkoronája

Az ágak, a lombkorona a szellemi életet, a tudatos tartalmakat jelenti.

A korona a felnőttkort szimbolizálja. A törzs és az ágak képezik a fa leglényegesebb részét.

pastedGraphic_16.png

Aránytalanul pici korona a fa többi részéhez képest

Nem használod ki szellemi képességeidet, a fantáziádat.

Túl nagy korona a fa többi részéhez képest

Hajlamos vagy túl sokat rágódni egyes kérdéseken, és döntéseidben inkább a racionális megfontolások vezérelnek. Kérdezd meg magadtól időnként önmagadtól: „Mi az, amire igazán vágyom?”

Különváló lomb és törzs (és nincsenek ágak)

Sűrűn találkozol azzal, hogy mást súg az eszed, mást a szíved. 

pastedGraphic_17.png

pastedGraphic_18.png

Olyan meglévő ágak, melyek a törzsből ívelnek kifelé

Vannak megérzéseid, bár lehet, hogy ezt nem mindig tudod megfelelően használni.

Levágott, esetleg levél nélküli ágak

Valami gátol, korlátoz téged. Ha ki tudsz innen törni, új ágak és levelek sarjadhatnak, vagyis elkezdődhet a fejlődés.


Faágak jellemzői

Fő ágak a baloldalon:

 • Jeleznek nőies jegyeket, misztikumra való hajlamot, zenei és művészi adottságot, érdeklődést, irodalmi készséget.

Fő ágak a jobboldalon:

 • – tervek, tudományos és konkrét dolgok iránti elkötelezettség, férfias elfoglaltságok, férfirokonok, férfibarátok, apa iránti elkötelezettség.

Égbe törő ágak:

 • A hit, a remények és a várakozás jellemzői.

Levelek hiánya:

 • Az életenergia, illetve a növekedés, gyarapodás visszaesését mutatja.

Megrajzolt levelek:

 • Életerőt, tenni akarást, fejlődést tükröz.

Gazdag lombozat (levél, virág, gyümölcs) megléte:

 • Energiát, bőséges életet jelent.

Fatípusok – Milyen típusú fát rajzoltál?

Szokványos fát rajzoltál, vagy egészen különlegeset? Minél különcebb vagy, annál kevésbé szokványos a fád. 

 

Leveles ágú lombos fa:

 

Belső harmóniáról, optimista életszemléletről, önbizalomról és a világ felé való nyitottságról tanúskodik. Általában pozitív életérzést fejez ki, alapvetően nyílt típusú vagy, azonban lassú és reflektív.
A sok-sok levél precíz, aprólékos személyiségre utal. Az egyedi ágak, melyek jól körülhatárolt, elkülönült levelekkel vannak körülpárnázva, precíz, aprólékosan rendező alkatra utalnak. Tudatosan véded magad a külvilág túlzottan változó, sokszor összezavaró impresszióitól, ideáitól, befolyásától. Tehát a levelekkel körbebástyázod, véded magad a külvilágtól. Meglehetősen gondos ember vagy valószínűleg, aki aprólékosan megvizsgálja, milyen hatásokat kap másoktól.
Bizalmatlanul figyelsz, honnan érhet sérelem, bár alapvetően nyitottnak érzed magad. Erősen kontrollálod interakcióidat a környezeted felé. Lehetsz kényszeresen aprólékos, merev gondolkodási mintákkal rendelkező, és súlyosan inadekvát érzésekkel küszködő, aki túlzott perfekcionizmussal kompenzál.

Fenyőfa:

A tűlevelűeknek vagy fenyőféléknek közös jellemzőjük az, hogy egy tetejükön lévő pont felé tendálnak, ami az ambíciónak, a felfelé törekvésnek általános jele. Ebben hasonlítanak a jegenyefához. Céljaidat azonban megalapozottabban építed fel, lépésről-lépésre, múltbeli teljesítményeid alapján. Erősen cél által irányított ember vagy, aki makacson, sokszor önfejűen tör céljai felé. Általában erős önbizalom impresszióját kelted, e mögött azonban meghúzódhat inadekvátság, vagy érzelmi alkalmatlanság érzete is. Hajlamos vagy erős érzelmi reakciók adására, de ezt szeretnéd általában nem nyíltan kifejezésre juttatni, vagy felfedni, saját érzelmi sebezhetőséged miatt. Hasonlóan a fűzfa típusúakhoz, az érzelmi tényezők jelentősen befolyásolják ideáidat, szellemi életedet, intellektuális életed is érzelmi hangoltságú. Sokszor kemény környezeti hatásoknak, nyomásnak is ellent tudsz állni. Gyakran hajlasz arra, hogy igazi természetedet elrejtsd még akkor is, ha inkább nyílt a viselkedésed. A perszónád extrovertált, de a személyiséged belsőbb részei eltitkoltak, elzártabbak.
Ha a tetőpontján jelentősen széles a fenyőfa, az rendszerint a fanatizmus jelzése.
Ha a csúcs enyhén nyitott, általában erősen vallásos vagy okkult érdeklődésre utaló jel.

Pálmafa:

Könnyen összekevered az érzelmi és a szellemi reakcióidat, gyakran nem tudod, hogy a szíved, vagy az eszed diktált-e neked. Az ellentmondások rabja lehetsz, nem tudod, hogy közel engedd, vagy inkább távol tartsd magadtól az embereket. Szenvedsz a közeledés-távolodás ambivalenciájától. Kezdeményező, az új ingerek után vágyó embernek tartod magad, mégis, mikor újszerű tapasztalatokhoz jutsz, új emberekkel kerülsz kapcsolatba, akkor túlzottan védekezővé válsz. Nem könnyű téged tisztán racionális érveléssel befolyásolni, de könnyen elfogadod azokat az ideákat, melyek érzelmi vagy ösztönös tényezőkkel vannak színezve. Azonban ezt a vonásodat nehezen ismered el. Számodra is fontos a felülről kapott inspiráció, és aktívan keresed is a kontaktust a felső forrásokkal. Teszel azért, hogy elérd a célodat.

Fűzfa:

Általában a szomorúfűz asszociálódik hozzá, szomorú, depresszív hangulattal először. Általánosan azonban megfigyelhető, hogy olyan személyekre mutat, akik a múlt kellemetlen, megkötő hatásait igyekeznek magukról lerázni, akiket direkt módon, közvetlenül nehéz megközelíteni, akiket csak az érzelmi életükön keresztül vezető bonyolult megközelítéssel lehet elérni. Át kell bújni a lelógó ágak között ahhoz, hogy elérjük a törzset, hogy megleljük az utat az érzelmi élethez. A legnyitottabb része a fűzfának a teteje, ami arra utal, hogy belső élményvilágodban, fantáziáidban, a belső megvilágosodás-élmények, kinyilatkoztatások gyakran fontos szerepet játszanak. Sokszor még az intellektuálisak is babonások. Nem vagy elég objektív racionálisan, mégis inkább szellemi beállítottságúnak vagy mondható, mint emocionálisnak az élményeidben és élettapasztalataidban. Valószínűleg érdeklődsz az okkultizmus, a spirituális témák iránt. Szükséged van arra, hogy felülről kapj inspirációkat, de azt csupán passzívan várod.

Különleges vagy absztrakt fák:

A különlegessége ellenére valamelyik fatípusra azért hasonlít általában. Különleges fát egyébként magas intelligenciájú tudósok, művészek, vagy ilyen irányú adottsággal rendelkezők rajzolnak. Néha az absztrakció kifejezhet valamilyen, a feladattal szembeni ellenállást. Másrészt utalhat arra, hogy a megértésben, magyarázatok keresésében, a problémák megoldásában mindig a legegyszerűbb utat célszerű előnyben részesíteni. A természet is takarékos, nem pocsékol feleslegesen. Az ilyen emberek is hasonlóak. Takarékosak a pénzzel, az érzelmi életükkel, az adottságaikkal, sőt, még a gondolataik, eszméik megosztásában is. Ezek az emberek tárgyilagosságra törekszenek, különösen, ha stresszes állapotban vannak. A jelenségektől való eltávolodásban, absztrakcióval, racionalizálással igyekeznek elkerülni a közvetlen konfrontációt.

Jegenyefa:

Szinte ellentéte vagy a fűzfának. Nem annyira elsődleges szellemi dominanciára és optimizmusra utal, mint gondolnánk, hanem inkább arra, hogy a közvetlen érzelmi kapcsolat számodra nem könnyen nyílik meg. Hatalmas emóciók lehetnek benned, de érzelmi válasz akkor kapható tőled főleg, ha szellemi érdeklődésed vonzalmát mások megnyerik. Gyakran a hideg racionalizmusod mögött, rejtetten, bonyolult érzelmi életed húzódik meg. Ezt a hozzád közel álló emberek jól tudják. Állandóan a nehezen elérhető magas célokért való törekvés jellemez téged. Társat és barátot szellemi vonzalom, érdeklődés alapján választasz. 

Gyümölcsökkel ábrázolt fa:

Kreativitásra és fantáziára utal, és jelzi, hogy fontos számodra a külső visszajelzés, a dicséret. Nőknél a gyümölcs a gyermek reprezentációja is lehet, ebből kifolyólag a reális vagy fantáziabeli anya szerep kifejeződésére utal. Kicsi vagy bizonytalanul megrajzolt gyümölcs a nőknél gyakran gyermek utáni vágy kifejeződése is lehet.

Téli fa, lombtalan, csupasz ágak:

Környezettel szembeni kiszolgáltatottságodat jelzi, rossz hangulatra, hitet vesztett, pesszimista gondolkodásra utal. Jövőképed nagyon bizonytalan, azt félelmetesnek, fenyegetőnek élheted meg. Ha ilyen fát rajzoltál, keresd a számodra építő, lelkesítő emberek társaságát! Talán szükséged lehet egy terapeutára is.

Egyéb elemek a rajzon

A rajzodon megjelenő egyéb szimbólumoknak is személyes jelentősége van!

Más kiegészítések: madárfészek, fű, virágok, napkorong, odú, madár, emberábrázolás, másik fa…Néhány példa:

– Madárfészek és/vagy madár: család- és gyermektervezés, gyerekszeretet, szeretne anya lenni, vagy ha már az, akkor a gyermekkel való szoros érzelmi kapcsolatra utal.
– Fű, virág: törékenység, nőiesség, szépség fontossága.

Van-e valami a fa alatt? Lehullott dolgok…

 • Életed hangsúlyos múltbéli elemeit jelenítik meg. Olyan szimbólumok ezek, melyek már számodra lezárt, véget ért eseményeket, veszteségeket, esetleg fájdalmas emlékeket mutatnak. Fontos, hogy csak saját asszociációid vezethetnek el a megfejtésükhöz.

Milyenek a vonalaid?

 • Határozottak, vagy alig láthatóak, reszketegek, szőrözöttek? A vonalak olyanok, amilyen a gazdájuk. Ha lendületes, erőteljesek, akkor te is az vagy. Ha szöszösek, haloványak, akkor bizony sokkal határozottabbnak kellene lenned. Bízz magadban jobban!

A rajzod összképe

 • Ha a képre nézel, derűt vagy szomorúságot látsz-e? Felfelé vagy lefelé csüngenek-e a fa ágai? Minél derűsebb a fád, annál optimistább alkat vagy.
 
Forrás : Süle Ferenc: A „fa-rajz” –önismereti teszt írása alapján készült.

 

Az önelemzés nem helyettesíti a szakemberrel végzett önismereti munkát. Élvezd, ne vedd véresen komolyan! 

 

 

error: Védett tartalom!!